22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 01/06/2021 5:51:37 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ફ્રીડમ-74 માટે સંસાધનો એકત્ર કરવા પીએચડીસીસીઆઈ અને બીએસઈએ હાથ મિલાવ્યા

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 1 જૂન, 2021 દેશમાં કોવિડ-19 મહામારીના બીજા મોંજામાં સારવારમાં વપરાતા ઓક્સિજન સિલિન્ડર્સની ભારે અછતને કારણે દેશ ભરની હોસ્પિટલ્સ અને આરોગ્ય સુવિધાઓની કામગીરીને અસર થઈ છે. આવા સંજોગોમાં પીએચડી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી (પીએચડીસીસીઆઈ) અને બીએસઈએ નવી દિલ્હીની તીરથરામ ચેરિટેબલ હોસ્પિટલ (ટીઆરએસસીએચ)માં ઓક્સિજન પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટેનાં સંસાધનો એકત્ર કરવા હાથ મિલાવ્યા છે. ટીઆરએસસીએચ 200 બેડની હોસ્પિટલ છે, જેનું ઉદ્ઘાટન દેશના સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદે 1955માં કર્યું હતું. આ શુભ કાર્યને મિશન ઓક્સિજન-ટીઆરએસસીએચ એચીવ્ઝ ફ્રીડમ-74 નામ આપવામાં આવ્યું છે. પીએચડીસીસીઆઈ અને ટીઆરએસસીએચ વચ્ચે થયેલા સમજૂતી કરાર હેઠળ જનરલ વોર્ડમાંના અને જેમને સારવાર લેવાનું પરવડતું નથી એવા દરદીઓને વિનામૂલ્ય ઓક્સિજનની સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે. ટીઆરએસસીએચ તરફથી કોવિડના બીજા મોંજામાં સારવાર માટે ઓક્સિજનની ભારે માગ કરવામાં આવી હતી. પીએચડીસીસીઆઈની કેપિટલ એન્ડ કોમોડિટી માર્કેટ કમિટીના ચેરમેન વિજય ભૂષણે બીએસઈ, કોર્પોરેટ્સ અને વ્યક્તિઓને ઓક્સિજન નામટે નાણાં એકત્ર કરવાની અપીલ કરી હતી. ટીઆરએસસીએચ ખાતે ઓક્સિજન પ્લાન્ટ સ્થાપવાના ઉમદા કાર્ય માટે હાથ મિલાવવા બદલ વિજય ભૂષણ અને બીએસઈને અભિનંદન એમ પીએચડીસીસીઆઈના પ્રેસિડેન્ટ સંજય અગરવાલે કહ્યું હતું. આ સારી પહેલમાં સામેલ થવા બદલ બીએસઈ ખુશ છે. પીએચડીસીસીઆઈએ આ પહેલની આગેવાની લીધી છે. દેશ ભરની હોસ્પિટલ્સમાં ઓક્સિજનની ભારે અછત છે એ આપણે જાણીએ છીએ. આ ઉમદા કાર્ય માટે સંસાધનો એકત્ર કરવાનો અમને આનંદ છે. બીએસઈ તેના બધા સભ્યોને યોગદાન આપવાની અપીલ કરે છે, જેથી આપણા સમાજ માટે આવશ્યક એવી સહાય પૂરી પાડી શકીએ, એમ બીએસઈના એમડી અને સીઈઓ આશિષકુમાર ચૌહાણે કહ્યું હતું.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.