22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 26/05/2023 9:07:43 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É 6 કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર

+¾à´ÉɱÉ
રોકાણકારોને જણાવવામાં આવે છે કે 29 મે, 2023થી નીચે જણાવેલી 6 કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે.

- ક્લેરા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.ને 20 ટકાનું સર્કીટ ફિલ્ટર લાગુ પડશે.

- રેફેક્સ રિન્યુએબલ્સ એન્ડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિ. અને વેલેન્સિયા ન્યુટ્રીશન લિ.ને 10 ટકાનું સર્કીટ ફિલ્ટર લાગુ પડશે.

- આંધ્ર સિમેન્ટ્સ લિ., ઈન્ડો ટેક ટ્રાન્સફોર્મર્સ લિ. અને એએ પ્લસ ટ્રેડલિન્ક લિ.ને પાંચ ટકાનું સર્કીટ ફિલ્ટર લાગુ પડશે.

સંદર્ભ નોટિસ ક્રમાંક - 20230526-49


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.