22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
મોરારજી ટેક્સટાઈલ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532621 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 7:35:41 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É મોરારજી ટેક્સટાઈલ્સ - રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાં ફેરફાર

+¾à´ÉɱÉ
મોરારજી ટેક્સટાઈલ્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે તાત્કાલિક અસરથી કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ તેના વર્તમાન સ્થળેથી "ધ ન્યૂ મહાલક્ષ્મી સિલ્ક મિલ્સ પ્રા. લિ., મથુરાદાસ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એન. એમ. જોશી માર્ગ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ - 400013 મહારાષ્ટ્ર" ખાતે ખસેડવામા આવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.