22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
એશિયન ઓઈલફીલ્ડ સર્વિસીસ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 530355 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 3:31:18 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É એશિયન ઓઈલફીલ્ડ - વોરન્ટ્સના રૂપાંતર પર શેર્સની ફાળવણી

+¾à´ÉɱÉ
એશિયન ઓઈલફીલ્ડ સર્વિસીસ લિ.ની અલોટમેન્ટ કમિટી મીટિંગ 18 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ યોજાઈ હતી, જેમાં વોરન્ટ્સના રૂપાંતર પર રૂ.10ની કિંમતના કુલ 9,44,117 ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.