22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
HÅ~É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà
»ÉÅÊKÉ~lÉ »É©ÉÉSÉÉù
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
મધરસન સુમી સિસ્ટમ્સ - ક્રેડિટ રેટિંગ22/04/2021 8:02:27 PM
લોરસ લેબ્સ - ત્રિમાસિક પરિણામ 29 એપ્રિલે22/04/2021 7:56:05 PM
ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ - ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી 22/04/2021 7:54:30 PM
રેલીઝ ઈન્ડિયા - ડિવિડંડની ચૂકવણી તથા એજીએમ માટે બુક બંધ22/04/2021 7:51:26 PM
ટાટા એલેક્સી - પરિણામની અખબારી યાદી 22/04/2021 7:48:52 PM
ઓટોલાઈન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - પોસ્ટલ બેલોટનું પરિણામ 22/04/2021 7:47:36 PM
રેલીઝ ઈન્ડિયા - એજીએમ 24 જૂને22/04/2021 7:45:39 PM
રેલીઝ ઈન્ડિયા - વચગાળાના ડિવિડંડની જાહેરાત22/04/2021 7:40:38 PM
ઇન્ડસોયા - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ22/04/2021 7:28:11 PM
રેલીઝ ઈન્ડિયા - ત્રિમાસિક ચોખ્ખો નફો રૂ.8.22 કરોડ22/04/2021 7:20:54 PM
લીડિંગ લીઝિંગ ફાઈનાન્સ - બોર્ડ મીટિંગ 3 મેએ22/04/2021 7:13:38 PM
સેટકો ઓટોમોટિવ - બોર્ડ મીટિંગ 24 એપ્રિલે22/04/2021 7:09:48 PM
એન્જલ બ્રોકિંગ - વચગાળાના ડિવિડંડની જાહેરાત22/04/2021 7:01:55 PM
ટાટા એલેક્સી - વચગાળાનું ડિવિડંડ જાહેર22/04/2021 6:53:56 PM
ટાટા એલેક્સી - ત્રિમાસિક ચોખ્ખો નફો રૂ.115.16 કરોડ 22/04/2021 6:44:32 PM
સાયેન્ટ - વચગાળાનું ડિવિડંડ જાહેર22/04/2021 6:37:03 PM
સાયેન્ટ - ત્રિમાસિક ચોખ્ખો નફો રૂ.46.01 કરોડ 22/04/2021 6:25:06 PM
આઈનોક્સ લેઈઝર - ત્રિમાસિક પરિણામ 29 એપ્રિલે22/04/2021 6:15:54 PM
પછેલી ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ફાઈનાન્સ - ત્રિમાસિક પરિણામ 28 એપ્રિલે22/04/2021 6:13:33 PM
ભારતી ઈન્ફ્રાટેલ - પરિણામની અખબારી યાદી 22/04/2021 6:01:06 PM
વંડરલા હોલિડેઝ - અખબારી યાદી22/04/2021 5:59:12 PM
ભારતી ઈન્ફ્રાટેલ - ત્રિમાસિક ચોખ્ખો નફો રૂ.1,364.8 કરોડ 22/04/2021 5:52:17 PM
ધનલક્ષ્મી બેન્ક - બોર્ડ મીટિંગ 29 એપ્રિલ22/04/2021 5:43:15 PM
સીયેટ - બોર્ડ મીટિંગ 5 મે22/04/2021 5:34:56 PM
સીતા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - પોસ્ટલ બેલોટનું પરિણામ 22/04/2021 5:28:28 PM
ઈન્ડિયન હોટેલ્સ કંપની - બોર્ડ મીટિંગ 30 એપ્રિલે22/04/2021 5:25:27 PM
માઈન્ડટ્રી - પોસ્ટલ બેલોટની નોટિસ 22/04/2021 5:15:48 PM
ક્રિયોન ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ - બોર્ડ મીટિંગ 5 મેએ22/04/2021 5:11:10 PM
બામર લૉરી ઈન્વેસ્ટમેન્ટ્સ - પોસ્ટલ બેલોટની નોટિસ 22/04/2021 4:57:56 PM
ક્રિયોન ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ - બોર્ડ મીટિંગ 5 મેએ 22/04/2021 4:54:29 PM
બામર લૉરી ઈન્વેસ્ટમેન્ટ્સ - પોસ્ટલ બેલોટની નોટિસ 22/04/2021 4:51:16 PM
કિર્લોસ્કર ન્યૂમેટિક - બોર્ડ મીટિંગ 29 એપ્રિલે22/04/2021 4:46:00 PM
વિસાકા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - ત્રિમાસિક ચોખ્ખો નફો રૂ.30.87 કરોડ22/04/2021 4:44:33 PM
કિર્લોસ્કર ન્યૂમેટિક કંપની - બોર્ડ મીટિંગ 29 એપ્રિલે22/04/2021 4:43:17 PM
વિસાકા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - ડિવિડંડ અને એજીએમ માટે બુક બંધ22/04/2021 4:43:06 PM
વિસાકા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - અંતિમ ડિવિડંડની ભલામણ22/04/2021 4:40:53 PM
વિસાકા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - ત્રિમાસિક ચોખ્ખો નફો રૂ.30.87 કરોડ 22/04/2021 4:40:07 PM
વિસાકા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - એજીએમ માટે બુક બંધ22/04/2021 4:38:35 PM
વિસાકા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - વચગાળાના ડિવિડંડની જાહેરાત 22/04/2021 4:35:34 PM
વીએ ટેક વેબેગ - અપડેટ્સ 22/04/2021 4:35:00 PM
વિપ્રો - અખબારી યાદી 22/04/2021 4:27:50 PM
મરાલ ઓવરસીઝ - ત્રિમાસિક પરિણામ 30 એપ્રિલે22/04/2021 4:11:00 PM
વિકાસ ડબ્લ્યૂએસપી - પોસ્ટલ બેલોટનું પરિણામ 22/04/2021 3:58:00 PM
ક્રેડિટએક્સેસ ગ્રામીણ - કમિટી મીટિંગનો અહેવાલ 22/04/2021 3:45:17 PM
દુગાર હાઉસિંગ ડેવલપમેન્ટ્સ - ત્રિમાસિક પરિણામ 30 એપ્રિલે22/04/2021 3:32:29 PM
બિમેટલ બેરિંગ્સ - પોસ્ટલ બેલોટની નોટિસ 22/04/2021 3:27:53 PM
ઈન્ડબેંક હાઉસિંગ - ત્રિમાસિક પરિણામ જાહેર 22/04/2021 3:10:50 PM
આવાસ ફાઈનાન્સિયર્સ - બોર્ડ મીટિંગ 29 એપ્રિલે22/04/2021 3:01:19 PM
ઈન્ડબેંક મર્ચેન્ટ બેન્કિંગ સર્વિસીસ - ત્રિમાસિક પરિણામ જાહેર 22/04/2021 2:58:23 PM
શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટ ફાઈનાન્સ - બોર્ડ મીટિંગ 29 એપ્રિલે 22/04/2021 2:36:22 PM
જય માતા ગ્લાસ - ત્રિમાસિક પરિણામ 23 એપ્રિલે22/04/2021 2:27:08 PM
જ્યૂબિલન્ટ ઈન્ગ્રેવિયા - પોસ્ટલ બેલોટની નોટિસ 22/04/2021 2:20:22 PM
તેજનક્ષ હેલ્થકેરની બોર્ડ મીટિંગ 29 એપ્રિલે22/04/2021 2:03:27 PM
મોતીલાલ ઓસવાલ - ડિવિડંડની વિચારણા 29 એપ્રિલે22/04/2021 1:56:47 PM
ફિલાટેક્સ ઈન્ડિયા - શેરદીઠ રૂ.0.40નું અંતિમ ડિવિડંડ22/04/2021 1:55:10 PM
ફિલાટેક્સ ઈન્ડિયા - માર્ચ ત્રિમાસિક પરિણામ જાહેર22/04/2021 1:54:53 PM
વેનબરી - ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી22/04/2021 1:52:11 PM
જય માતા ગ્લાસ - બોર્ડ મીટિંગ મુલતવી22/04/2021 1:50:20 PM
સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયાની ઈજીએમ 18 મેએ22/04/2021 1:47:26 PM
ઈન્ટલેક્ટ ડિઝાઈન - અખબારી યાદી22/04/2021 1:44:38 PM
રૂષભ દીઘા સ્ટીલ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ22/04/2021 1:38:46 PM
ડાયનાકોન્સ સિસ્ટમ્સ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ22/04/2021 1:05:54 PM
અનંત રાજ - ઈજીએમનો અહેવાલ22/04/2021 1:03:43 PM
જીપી પેટ્રોલિયમ્સ - આરોગ્ય શિબિરનું આયોજન22/04/2021 1:03:20 PM
એન્ટરપ્રાઈઝીસ ઈન્ટરનેશનલ - ડિરેક્ટરનું નિધન22/04/2021 1:01:27 PM
અમલ - માર્ચ ત્રિમાસિક પરિણામ જાહેર22/04/2021 12:55:01 PM
રો એડ્જ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ22/04/2021 12:52:23 PM
સીમેક - સબસિડિયરીની સ્થાપના22/04/2021 12:49:10 PM
આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્ક - ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી22/04/2021 12:46:08 PM
હેપ્પીએસ્ટ માઈન્ડ્સ - અપડેટ્સ22/04/2021 12:34:16 PM
સુબેક્સ - અખબારી યાદી22/04/2021 12:05:23 PM
ઓટોમોટિવ સ્ટેમ્પિંગ્સ - સમજૂતી કરાર કર્યા22/04/2021 11:58:59 AM
ડીઆઈસી ઈન્ડિયા - માર્ચના પરિણામ 11 મેએ22/04/2021 11:58:46 AM
ટાટા કન્સલ્ટન્સી - અખબારી યાદી22/04/2021 11:57:06 AM
સુપ્રા પેસિફિક મેનેજમેન્ટ - એનસીડીની ફાળવણી22/04/2021 11:53:17 AM
થ્રીએમ ઈન્ડિયા - કોર્પોરેટ ઓફિસ ખસેડાઈ22/04/2021 11:47:09 AM
લાર્સન એન્ડ ટૂબ્રો - ઓર્ડર મળ્યો22/04/2021 11:41:32 AM
ઈઝી ટ્રીપ પ્લાનર્સ - જસ્ટડાયલ સાથે જોડાણ22/04/2021 11:35:53 AM
કેપલિન પોઈન્ટ - યુએસ એફડીએની અંતિમ મંજૂરી પ્રાપ્ત22/04/2021 11:33:11 AM
સનટેક રિયલ્ટી - અખબારી યાદી22/04/2021 11:26:51 AM
ફ્યુચર એન્ટરપ્રાઈઝીસ - ક્રેડિટ રેટિંગ22/04/2021 11:20:58 AM
સિપ્લા - ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી22/04/2021 11:18:58 AM
મેજેસ્કો - માર્ચ ત્રિમાસિક પરિણામ જાહેર22/04/2021 11:16:31 AM
આઈડીએફસી ફર્સ્ટ બેન્ક - ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી22/04/2021 11:14:28 AM
યુટીઆઈ એસેટ મેનેજમેન્ટ - અંતિમ ડિવિંડડની વિચારણા 28 એપ્રિલે22/04/2021 11:13:03 AM
ટાટા સ્ટીલ બીએસએલના સ્ટેન્ડએલોન અને કોન્સોલિડેટેડ પરિણામ જાહેર 22/04/2021 11:07:11 AM
આર્ટસન એન્જિનિયરિંગ - માર્ચ ત્રિમાસિક પરિણામ જાહેર22/04/2021 11:05:45 AM
સ્માર્ટલિન્ક નેટવર્ક - બાય બેક ઓફર22/04/2021 11:04:48 AM
સાઈ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ22/04/2021 11:03:23 AM
ફેડરલ બેન્ક - ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી22/04/2021 10:55:18 AM
ડૉ. લાલ પાથલેબ્સ - ક્રેડિટ રેટિંગ22/04/2021 10:50:47 AM
સિમ્ફનિ - અંતિમ ડિવિંડડની વિચારણા 27 એપ્રિલે22/04/2021 10:48:43 AM
એમ્બેસી ઓફિસ પાર્ક્સ - ડિવિડંડની વિચારમા 29 એપ્રિલે22/04/2021 10:41:16 AM
વોકહાર્ટ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ22/04/2021 10:39:12 AM
ફ્રેશટ્રોપ ફ્રૂટ્સ - ઈક્વિટી શેર્સ રદ કર્યા22/04/2021 10:37:18 AM
ગીતાંજલિ ક્રેડિટ - માર્ચના પરિણામ 29 એપ્રિલે22/04/2021 10:35:22 AM
તેજસ નેટવર્ક્સ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ22/04/2021 10:31:38 AM
તેજસ નેટવર્ક્સ - માર્ચ ત્રિમાસિક પરિણામ જાહેર22/04/2021 10:28:48 AM
ઈન્ડિયાબુલ્સ હાઉસિંગ - એચડીએફસી સાથે ભાગીદારી22/04/2021 10:25:09 AM
રેવતી ઓર્ગેનિક્સ - માર્ચ ત્રિમાસિક પરિણામ જાહેર22/04/2021 10:23:21 AM
ફ્રેન્કલિન ઈન્ડસ્ટ્રીઝની બોર્ડ મીટિંગ 29 એપ્રિલે22/04/2021 10:22:25 AM
ઈન્ડિગો પેઈન્ટ્સ - માર્ચના પરિણામ 14 મેએ22/04/2021 10:21:06 AM
આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યુરિટીઝ - શેરદીઠ રૂ.13.50નું અંતિમ ડિવિડંડ22/04/2021 10:18:19 AM
આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યુરિટીઝના સ્ટેન્ડએલોન અને કોન્સોલિડેટેડ પરિણામ જાહેર 22/04/2021 10:13:48 AM
કોરોમંડલ ઈન્ટરનેશનલ - ડિવિડંડની વિચારણા 29 એપ્રિલે22/04/2021 10:12:24 AM
હેથવે કેબલ એન્ડ ડેટાકોમ - માર્ચના પરિણામ 28 એપ્રિલે22/04/2021 10:10:24 AM
સેશાસાયી પેપર - ડિવિડંડની વિચારણા 8 મેએ22/04/2021 10:07:30 AM
સીએચપીએલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - માર્ચના પરિણામ 27 એપ્રિલે22/04/2021 10:05:59 AM
ડૉ. અગરવાલ્સ - માર્ચના પરિણામ 4 મેએ22/04/2021 10:03:29 AM
વંડરલા હોલિડેઝ - અપડેટ્સ22/04/2021 10:01:46 AM
ઝીમ લેબોરેટરીઝ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ22/04/2021 10:00:04 AM
હીરો મોટોકોર્પ - ગોગોરો સાથે ભાગીદારી22/04/2021 9:56:18 AM
વેદાંતા - ઓપન ઓફર બાદની સ્થિતિ22/04/2021 9:53:33 AM
અનંત રાજ - ઈજીએમનો અહેવાલ22/04/2021 9:51:03 AM
ઓઈલ એન્ડ નેચરલ ગેસ - અખબારી યાદી22/04/2021 9:49:02 AM
પોન્ની સુગર્સ (ઈરોડ) - ડિવિડંડની વિચારણા 7 મેએ22/04/2021 9:45:30 AM
સંગમ (ઈન્ડિયા) - શેરધારકોની મીટિંગ 22 મેએ22/04/2021 9:44:04 AM
રોસરી બાયોટેક - ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી22/04/2021 9:42:45 AM
અજંટા ફાર્મા - માર્ચના પરિણામ 30 એપ્રિલે22/04/2021 9:39:29 AM
સુપ્રીમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - ડિવિડંડની વિચારણા 3 મેએ22/04/2021 9:38:32 AM
એસીસી - નવા પ્રોડક્ટ્સ લોન્ચ કર્યા22/04/2021 9:37:00 AM
માર્ટ ટેક્નોલોજીસ - ક્રેડિટ રેટિંગ22/04/2021 9:35:56 AM
માસ્ટેક - અંતિમ ડિવિડંડની વિચારણા 28 એપ્રિલે22/04/2021 9:33:16 AM
ફિલિપ્સ કાર્બન બ્લેકના સ્ટેન્ડએલોન અને કોન્સોલિડેટેડ પરિણામ જાહેર 22/04/2021 9:32:06 AM
એન્કી વ્હીલ્સ - માર્ચના પરિણામ 28 એપ્રિલે22/04/2021 9:29:21 AM
કેઈસી ઈન્ટરનેશનલને રૂ.1,245 કરોડના ઓર્ડર મળ્યા22/04/2021 9:26:40 AM
ટીસીઆઈ એક્સપ્રેસ - અંતિમ ડિવિડંડની વિચારણા 19 મેએ22/04/2021 9:22:03 AM
મારુતિ સુઝુકી - અપડેટ્સ22/04/2021 9:20:29 AM
બજાજ ફાઈનાન્સ - પોસ્ટલ બેલોટનું પરિણામ22/04/2021 9:16:00 AM
એસ.આર. ઈન્ડસ્ટ્રીઝની ઈજીએમ 14 મેએ22/04/2021 9:14:11 AM
સલોરા ઈન્ટરનેશનલની ઈજીએમ 14 મેએ22/04/2021 9:10:18 AM
ટાટા કોમ્યુનિકેશન્સ - ડિવિડંડની વિચારણા 28 એપ્રિલે22/04/2021 9:08:23 AM
મેગા ફિન (ઈન્ડિયા) - માર્ચના પરિણામ 28 એપ્રિલે22/04/2021 9:05:46 AM
ટાટા કન્સલ્ટન્સી - અખબારી યાદી22/04/2021 9:03:41 AM
સારદા એનર્જી - અપડેટ્સ22/04/2021 9:01:41 AM
રાઘવ રેમીંગ માસ - માર્ચના પરિણામ 30 એપ્રિલે22/04/2021 8:55:42 AM
ચોલામંડલમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટની બોર્ડ મીટિંગ 7 મેએ22/04/2021 8:54:07 AM
એક્સેલિયા કાલે - માર્ચના પરિણામ 30 એપ્રિલે22/04/2021 8:51:55 AM
શ્રીરામ સિટી - અંતિમ ડિવિડંડની વિચારણા 30 એપ્રિલે22/04/2021 8:49:17 AM
લાર્સન એન્ડ ટૂબ્રો - ડિવિડંડની વિચારણા 4 મેએ22/04/2021 8:45:58 AM
5પૈસા કેપિટલ - પરિણામની અખબારી યાદી22/04/2021 8:44:48 AM
વેદવાગ સિસ્ટમ્સ - સંપૂર્ણ માલિકીની સબસિડિયરીની સ્થાપના22/04/2021 8:42:56 AM
5પૈસા કેપિટલ - સ્ટોક ઓપ્શનને મંજૂરી22/04/2021 8:40:22 AM
5પૈસા કેપિટલ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ 22/04/2021 8:38:44 AM
5પૈસા કેપિટલ - સ્ટેન્ડએલોન અને કોન્સોલિડેટેડ પરિણામ જાહેર22/04/2021 8:36:10 AM
શ્રીરામ સિટી યુનિયન - અંતિમ ડિવિડંડની વિચારણા 30 એપ્રિલે22/04/2021 8:33:21 AM
જીઈ પાવર ઈન્ડિયા - હસ્તગત અંગે અપડેટ્સ 22/04/2021 8:31:03 AM
એસ્ટ્રાઝેનેકા ફાર્મા - બેનરલીઝુમબ લોન્ચ કરી 22/04/2021 8:28:43 AM
પ્રેરણા ઈન્ફ્રાબિલ્ડ - માર્ચના પરિણામ 27 એપ્રિલે22/04/2021 8:27:18 AM
ટાટા સ્ટીલ લોંગ - શેરદીઠ રૂ.5નું ડિવિડંડ22/04/2021 8:25:30 AM
ટાટા સ્ટીલ લોંગ પ્રોડક્ટ્સ - સ્ટેન્ડએલોન અને કોન્સોલિડેટેડ પરિણામ જાહેર22/04/2021 8:24:14 AM
નેટવર્ક18 મીડિયા - પરિણામની અખબારી યાદી22/04/2021 8:20:45 AM
નેટવર્ક18 મીડિયા - ત્રિમાસિક પરિણામ જાહેર22/04/2021 8:18:52 AM
આઈએફબી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - શેરધારકોની મીટિંગ 24 મેએ22/04/2021 8:15:12 AM
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.