22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
+àG»ÉSÉáW{ÉÒ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà
»ÉÅÊKÉ~lÉ »É©ÉÉSÉÉù
»ÉùG«ÉÖ±Éù / {ÉÉàÊ÷»É
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
5 કંપનીઓના પ્રાઈસ બેન્ડમાં ફેરફાર07/06/2023 7:47:09 PM
ગુજરાત ટેર્સ લેબોરેટરીઝને જીએસએમના પહેલા સ્ટેજમાં ખસેડાઈ07/06/2023 7:44:59 PM
સિગ્મા સોલ્વનું લિસ્ટિંગ શુક્રવાર, 9 જૂને 07/06/2023 6:18:36 PM
એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસમાં ફેરફાર07/06/2023 6:12:51 PM
ઈક્વિટી ડેરિવેટીવ્ઝ સેગમેન્ટમાં ગ્યાનદીપ સ્ટોક્સનો પ્રવેશ07/06/2023 6:05:57 PM
5 કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ06/06/2023 8:03:28 PM
ગ્રુપમાં ફેરફાર06/06/2023 8:01:26 PM
ઈક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝ સેગમેન્ટમાં નેક્સ્ટ બિલિયન ટેકનોલોજીનો પ્રવેશ06/06/2023 7:54:17 PM
હેમંત સર્જિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસએન્ડપી બીએસઈ એસએમઈ આઈપીઓમાં સામેલ05/06/2023 5:25:31 PM
હેમંત સર્જિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ગ્રુપમાં ફેરફાર 05/06/2023 5:21:50 PM
16 કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર02/06/2023 8:11:26 PM
4 કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ02/06/2023 8:09:35 PM
પાર્થ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના નામમાં ફેરફાર02/06/2023 8:08:35 PM
હેમંત સર્જિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીના શેર્સનું લિસ્ટિંગ સોમવાર, 5 જૂને02/06/2023 8:06:47 PM
એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસની પુન:રચના02/06/2023 8:04:42 PM
+LÉ¥ÉÉùÒ «ÉÉqÒ
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
બીએસઈ એસએમઈ પર 436મી કંપની હેમંત સર્જિકલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિસ્ટ થઈ07/06/2023 07:00:09 PM
બીએસઈના ડેરિવેટિવ્ઝ સેગમેન્ટમાં ટર્નઓવર એક સપ્તાહમાં ચાર ગણું વધીને રૂ.69,422ના શિખરે પહોંચ્યું02/06/2023 05:57:44 PM
સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયાએ ઈન્ડિયા આઈએનએક્સ પર બોન્ડ્સ ઈશ્યુ મારફત 75 કરોડ યુએસ ડોલર એકત્ર કર્યા29/05/2023 07:12:27 PM
બીજી સાપ્તાહિક એક્સપાયરીએ સેન્સેક્સ અને બેન્કેક્સ ડેરિવેટિવ્ઝ કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં રૂ.17,345 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું26/05/2023 05:21:08 PM
રિલોન્ચ કરાયેલા સેન્સેક્સ અને બેન્કેક્સ ડેરિવેટિવ્ઝ કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં પ્રથમ સાપ્તાહિક સમાપ્તિએ રૂ.528 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું19/05/2023 04:34:58 PM
સેબીએ બીએસઈ અને એનએસઈ સાથે મળીને ઈન્વેસ્ટર સર્વિસ સેન્ટરની સ્થાપના કરી19/05/2023 01:34:10 PM
નાણાકીય વર્ષ 2023માં બીએસઈની કુલ આવક 10 ટકા વધીને રૂ.954 કરોડની થઈ19/05/2023 01:18:10 PM
નાણાકીય વર્ષ 2023માં બીએસઈની કુલ આવક 10 ટકા વધીને રૂ.954 કરોડની થઈ19/05/2023 01:18:09 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર 435મી કંપની એનકેસી ઈન્ડિયા લિસ્ટ થઈ19/05/2023 12:53:22 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર 434મી કંપની રેટિના પેઈન્ટ્સ લિસ્ટ થઈ 19/05/2023 12:43:56 PM
બીએસઈએ એપ્રિલ મહિનામાં રોકાણકારોની 253 ફરિયાદો નિવારી19/05/2023 12:33:48 PM
બીએસઈએ સેન્સેક્સ અને બેન્કેક્સના નવા કોન્ટ્રેક્ટ્સને રિલોન્ચ કર્યા 19/05/2023 12:11:25 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર બ્રાઈટ આઉટડોર મીડિયા લિસ્ટ થઈ24/03/2023 06:55:32 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર 427મી કંપની લેબલક્રાફ્ટ ટેકનોલોજીસ લિસ્ટ થઈ23/03/2023 05:18:02 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર 426મી કંપની સુદર્શન ફાર્મા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિસ્ટ થઈ22/03/2023 06:10:06 PM
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.