22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
+àG»ÉSÉáW{ÉÒ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà
»ÉÅÊKÉ~lÉ »É©ÉÉSÉÉù
»ÉùG«ÉÖ±Éù / {ÉÉàÊ÷»É
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
શ્રીરામ ઇનસાઇટ શેર બ્રોકર્સનું ઈક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝ સેગમેન્ટમા કામકાજ શરુ29/09/2023 8:32:04 PM
જેએસડબલ્યુ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર્સનું લિસ્ટિંગ મંગળવાર, 3 ઓક્ટોબરે29/09/2023 8:30:16 PM
મનોજ વૈભવ જેમ્સ 'એન' જ્વેલર્સના શેર્સનું લિસ્ટિંગ મંગળવાર, 3 ઓક્ટોબરે29/09/2023 5:22:56 PM
શ્રેયસ શિપિંગની ઓફર ટુ બાય 3 ઓક્ટોબરે ખૂલશે29/09/2023 5:19:54 PM
કહાન પેકેજિંગના ગ્રુપમાં ફેરફાર29/09/2023 5:15:51 PM
07 કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર28/09/2023 7:23:44 PM
04 કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ28/09/2023 7:20:22 PM
એઆરસીએલ ઓર્ગેનિક્સના શેર્સનું લિસ્ટિંગ શુક્રવાર, 29 સપ્ટેમ્બરે28/09/2023 7:08:23 PM
નિકુંજ સ્ટોક બ્રોકર્સનું ઈક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝ સેગમેન્ટમા કામકાજ શરુ28/09/2023 7:08:03 PM
ડી. કે. મોદી સિક્યોરિટીઝ 29 સપ્ટેમ્બરથી કામકાજ નહિ કરે 28/09/2023 7:07:47 PM
યાત્રા ઓનલાઈન એસએન્ડપી બીએસઈ આઈપીઓમાં સામેલ28/09/2023 7:07:30 PM
ઇક્વિટી સેગમેન્ટ માટેનું મોક ટ્રેડિંગ શનિવાર, 30 સપ્ટેમ્બરે28/09/2023 7:07:11 PM
એમઆરસી એક્ઝિમનું ઝેડ/ઝેડપી/ઝેડવાય ગ્રુપમાં ટ્રાન્સફર રદ28/09/2023 6:42:27 PM
5 કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર27/09/2023 7:57:02 PM
03 કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ27/09/2023 7:54:44 PM
+LÉ¥ÉÉùÒ «ÉÉqÒ
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર ટર્નઓવરનો નવો વિક્રમઃ સપ્ટેમ્બરમાં 3.37 કરોડથી અધિક ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થયા29/09/2023 08:34:48 PM
યાત્રા ઓનલાઈન એસએન્ડપી બીએસઈ આઈપીઓમાં સામેલ28/09/2023 07:16:55 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર 455મી કંપની ટેકનોવગ્રીન સોલ્યુશન્સ લિસ્ટ થઈ27/09/2023 08:13:53 PM
એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસમાં ફેરફાર27/09/2023 07:59:01 PM
એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસમાં ફેરફાર27/09/2023 06:38:11 PM
2 કંપનીઓ એસએન્ડપી બીએસઈ આઈપીઓમાં સામેલ22/09/2023 07:15:36 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર 454મી કંપની મેસન વાલ્વ્સ લિસ્ટ થઈ21/09/2023 08:54:44 PM
એસએન્ડપી બીએસઈ આઈપીઓમાં આર આર કેબલ સામેલ20/09/2023 05:39:14 PM
એસએન્ડપી બીએસઈ આઈપીઓમાં સામેલ લાઇફ લાઇન હોસ્પિટલ્સ સામેલ18/09/2023 08:29:22 PM
એસએન્ડપી બીએસઈ એસએમઈ આઈપીઓમાં કહાન પેકેજિંગ સામેલ15/09/2023 06:01:45 PM
સેબીએ બીએસઈ અને એનએસઈ સાથે મળીને ગુજરાતના રાજકોટ ખાતે ઈન્વેસ્ટર સર્વિસ સેન્ટર (આઈએસસી)ની સ્થાપના કરી15/09/2023 05:41:49 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર 453મી કંપની કહાન પેકેજિંગ લિસ્ટ થઈ 15/09/2023 05:18:30 PM
એસએન્ડપી બીએસઈ આઈપીઓમાં બે કંપનીઓ સામેલ11/09/2023 04:58:30 PM
એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસની પુન:રચના08/09/2023 08:24:08 PM
એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસમાં ફેરફાર07/09/2023 08:09:45 PM
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.