22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
+àG»ÉSÉáW{ÉÒ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà
»ÉÅÊKÉ~lÉ »É©ÉÉSÉÉù
»ÉùG«ÉÖ±Éù / {ÉÉàÊ÷»É
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
12 કંપનીઓના પ્રાઈસ બેન્ડમાં ફેરફાર24/03/2023 8:26:24 PM
5 કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ24/03/2023 8:24:40 PM
એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસમાં ફેરફાર24/03/2023 8:13:49 PM
નોવા આયર્નના શેરમાં ટ્રેડિંગનું સસ્પેન્શન રદ્દ24/03/2023 8:04:34 PM
ઈન્ફ્રાક્વેસ્ટ ઈન્ટરનેશનલનું ઝેડ ગ્રુપમાં ટ્રાન્સફર રદ્દ 24/03/2023 8:03:14 PM
ઇક્વિટી સેગમેન્ટ માટેનું મોક ટ્રેડિંગ શનિવાર, 25 માર્ચે24/03/2023 8:00:29 PM
હિમાદ્રી સિમેન્ટ્સના શેરમાં ટ્રેડિંગનું સસ્પેન્શન રદ્દ24/03/2023 7:58:13 PM
બ્રાઈટ આઉટડોરને 11 એપ્રિલથી એમ ગ્રુપમાં ખસેડવામાં આવશે24/03/2023 6:32:21 PM
એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસમાં ફેરફાર23/03/2023 9:03:23 PM
7 કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ23/03/2023 8:57:27 PM
હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સની ઓફર ફોર સેલ 23 અને 24 માર્ચે ખૂલશે23/03/2023 8:55:42 PM
લેબલક્રાફ્ટ ટેક્નોલોજીસના ગ્રુપમાં ફેરફાર23/03/2023 8:51:24 PM
ગ્લોબલ સરફેસને 11 એપ્રિલથી એમ ગ્રુપમાં ખસેડવામાં આવશે23/03/2023 8:49:44 PM
7 કંપનીઓના પ્રાઈસ બેન્ડમાં ફેરફાર23/03/2023 8:43:56 PM
11 કંપનીઓના પ્રાઈસ બેન્ડમાં ફેરફાર22/03/2023 7:51:18 PM
+LÉ¥ÉÉùÒ «ÉÉqÒ
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
બીએસઈ એસએમઈ પર બ્રાઈટ આઉટડોર મીડિયા લિસ્ટ થઈ24/03/2023 06:55:32 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર 427મી કંપની લેબલક્રાફ્ટ ટેકનોલોજીસ લિસ્ટ થઈ23/03/2023 05:18:02 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર 426મી કંપની સુદર્શન ફાર્મા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિસ્ટ થઈ22/03/2023 06:10:06 PM
બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર 425મી કંપની પ્રોસ્પેક્ટ કોમોડિટીઝ લિસ્ટ થઈ20/03/2023 03:45:16 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર વધુ બે કંપનીઓ લિસ્ટ થઈ13/03/2023 02:01:48 PM
મહિલા દિન નિમિત્તે બીએસઈ અને યુનાઈટેડ નેશન્સ દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણ કાર્યક્રમ લોન્ચ કરાયો06/03/2023 07:45:36 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર 417મી કંપની ઈનડોંગ ટી લિસ્ટ થઈ21/02/2023 07:45:55 PM
સીડીએસએલમાં સક્રિય ડિમેટ ખાતાંની સંખ્યા આઠ કરોડ વટાવી ગઈ09/02/2023 03:15:24 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર 416મી કંપની અર્થસ્ટહલ એન્ડ એલોય્ઝ લિસ્ટ થઈ08/02/2023 07:30:25 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર 415મી કંપની ટ્રાન્સવોય લોજિસ્ટિક્સ ઈન્ડિયા લિસ્ટ થઈ 02/02/2023 06:59:33 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર 414મી કંપની ધરણી કેપિટલ સર્વિસીસ લિસ્ટ થઈ31/01/2023 07:53:53 PM
દેશના શેરબજારમાં ટીપ્લસ વન સેટલમેન્ટ સાઈકલનો પ્રારંભ28/01/2023 05:20:57 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર 413મી કંપની ઈસ્ટર્ન લોજિકા ઈન્ફોવે લિસ્ટ થઈ18/01/2023 07:02:04 PM
ડિસેમ્બર દરમિયાન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગના નેટ ઈક્વિટી ઈન્ફ્લોમાં 76 ટકા અને એસઆઈપી રજિસ્ટ્રેશનમાં 50 ટકા હિસ્સો માત્ર બીએસઈ સ્ટાર એમએફનો રહ્યો13/01/2023 02:59:06 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર વધુ બે કંપનીઓ લિસ્ટ થતાં કુલ 412 કંપનીઓ થઈ12/01/2023 07:53:58 PM
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.