22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
+àG»ÉSÉáW{ÉÒ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà
»ÉÅÊKÉ~lÉ »É©ÉÉSÉÉù
»ÉùG«ÉÖ±Éù / {ÉÉàÊ÷»É
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
આઈસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલની ઓફર ફોર સેલ 12 અને 16 ઓગસ્ટે ખૂલશે11/08/2022 8:07:27 PM
10 કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ11/08/2022 8:00:33 PM
8 કંપનીઓના પ્રાઈસ બેન્ડમાં ફેરફાર11/08/2022 7:59:37 PM
વર્ગો ગ્લોબલના ગ્રુપમાં ફેરફાર11/08/2022 7:57:30 PM
02 કંપનીઓના શેર ટ્રેડિંગ પર સસ્પેન્શન11/08/2022 7:56:03 PM
ચોરડિયા ફૂડના ગ્રુપમાં ફેરફાર10/08/2022 8:18:26 PM
21 કંપનીઓના પ્રાઈસ બેન્ડમાં ફેરફાર10/08/2022 8:16:38 PM
સાદ્રવ્ય મની મેનેજમેન્ટની ઇક્વિટી ડેરિવેટિવ્ઝ સેગમેન્ટમાં કામગીરી શરૂ 10/08/2022 8:16:08 PM
02 કંપનીઓના શેર ટ્રેડિંગ પર સસ્પેન્શન10/08/2022 7:52:38 PM
લોયલ ટેક્સટાઈલના ગ્રુપમાં ફેરફાર10/08/2022 7:46:45 PM
આશ્વા ટ્રેડિંગની ઓફર ટુ બાય 10 ઓગસ્ટે ખૂલશે10/08/2022 5:55:19 PM
44 કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ10/08/2022 5:51:41 PM
બિરલાસોફ્ટની બાય બેક ઓફર 11 ઓગસ્ટે ખૂલશે08/08/2022 9:30:17 PM
9 કંપનીઓના પ્રાઈસ બેન્ડમાં ફેરફાર08/08/2022 9:27:41 PM
12 કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ08/08/2022 9:22:25 PM
+LÉ¥ÉÉùÒ «ÉÉqÒ
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
બીએસઈના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં ઓપરેટિંગ માર્જિન વધ્યું03/08/2022 09:15:55 PM
ઈન્ડિયા આઈએનએઅક્સ ઊજવે છે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવઃ ગ્લોબલ સિક્યુરિટી માર્કેટમાં 75મા વિદેશી ચલણના બોન્ડનું લિસ્ટિંગ થયું01/08/2022 08:21:40 PM
સીડીએસએલના ચોખ્ખા ત્રિમાસિક નફામાં 22 ટકાનો વધારો થયો01/08/2022 03:57:38 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર 385મી કંપની હેલ્ધી લાઈફ એગ્રિટેક લિસ્ટ થઈ28/07/2022 02:58:46 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર વધુ બે કંપનીઓ લિસ્ટ થતાં કુલ લિસ્ટેડ કંપનીઓની સંખ્યા 383 કંપનીઓની થઈ 13/07/2022 04:00:43 PM
બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર 381મી કંપની કેસર ઈન્ડિયા લિસ્ટ થઈ12/07/2022 01:53:58 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર 380મી કંપની સૈલાની ટૂર્સ એન ટ્રાવેલ્સ લિસ્ટ થઈ08/07/2022 04:50:54 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર 379મી કંપની પર્લ ગ્રીન ક્લબ્સ એન્ડ રિઝોર્ટ્સ લિસ્ટ થઈ07/07/2022 06:49:24 PM
બીએસઈ, પીટીસી ઈન્ડિયા અને આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્ક દ્વારા પ્રમોટ કરાયેલા હિંદુસ્તાન પાવર એક્સચેન્જે કામકાજ શરૂ કર્યું06/07/2022 04:57:44 PM
બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર 378મી કંપની મોદી`ઝ નવનિર્માણ લિસ્ટેડ થઈ06/07/2022 02:26:20 PM
બીએસઈએ દેશની કોમોડિટી માર્કેટને વધુ સક્ષમ બનાવવા માટે વિદર્ભ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે એમઓયુ કર્યો01/07/2022 02:17:51 PM
બીએસઈ એસએમઈ પર ગોયલ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ લિસ્ટ થઈ28/06/2022 04:42:57 PM
બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર 376મી કંપની સ્કારનોઝ ઈન્ટરનેશનલ લિસ્ટ થઈ27/06/2022 06:36:55 PM
બીએસઈ અને એમએસીસીઆઈએ વચ્ચે એસએમઈના લિસ્ટિંગ સંબંધિત જાગૃતિ ફેલાવવા સમજૂતી કરાર27/06/2022 06:34:40 PM
બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર 375મી કંપની સિલ્વર પર્લ હોસ્પિટાલિટી એન્ડ લક્ઝરી સ્પેસીસ લિસ્ટ થઈ 17/06/2022 06:58:47 PM
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.