22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ

July 27, 2021
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
ટ્વેન્ટીફર્સ્ટ સેન્ચુરી મેનેજ~ÉÊùiÉÉ©É
આરતીડ્રગ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
એડ્રોઈટઈન્ફો~ÉÊùiÉÉ©É
એએફઈએલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
અંસલ હાઉસિંગ~ÉÊùiÉÉ©É, +à.Y.+à©É.,ÊeÊ´ÉeÅe
અનુપ~ÉÊùiÉÉ©É
અપાર ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
અરિહંત કેપ~ÉÊùiÉÉ©É
ભગેરિયાઈન્ડ~ÉÊùiÉÉ©É
ભારત સીટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
બીએલએસ~ÉÊùiÉÉ©É
કેનેરા બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
ગ્લોબ~ÉÊùiÉÉ©É
કોન્ફિડન્સ પેટ્રો~ÉÊùiÉÉ©É
દાલભારત~ÉÊùiÉÉ©É
ડિક્સન~ÉÊùiÉÉ©É
ડૉ. રેડ્ડી`ઝ લેબ~ÉÊùiÉÉ©É
ડાયનેમિક ઈન્ડસ»ÉÉ©ÉÉ{«É
ઈઆઈએચ એસોસએટેડ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈલેન્ટાસ બેક~ÉÊùiÉÉ©É
ફિલાટેક્સ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
ફોસેકો ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
જી.એમ. બ્રુવરીઝ~ÉÊùiÉÉ©É
ગોદાવરી પાવર~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
ગોલકોન્ડા~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ગ્રેન્યુઅલ્સ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ગ્રેવિટી ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É, +à.Y.+à©É.
ગ્રીનલમઈન્ડ~ÉÊùiÉÉ©É
હિન્દુસ્તાન ફ્લુરો~ÉÊùiÉÉ©É, +à.Y.+à©É.
આઈઆઈએફએલહોલ્ડિંગ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડીગો~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડસઈન્ડ બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
જય ભારત મારુત~ÉÊùiÉÉ©É
જયભારત ક્રેડિટ~ÉÊùiÉÉ©É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
કે.પી.આર મિલ~ÉÊùiÉÉ©É,»÷ÉàH Ê»~±É÷
કર્ણાટક બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ખાંડવાલા સિક્યો~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
લોકેશ મશીન્સ~ÉÊùiÉÉ©É
લક્સઈન્ડ~ÉÊùiÉÉ©É
મહિન્દ્રાલોજી~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
મારુતિ સિક્યો~ÉÊùiÉÉ©É
મીર્ઝા ઈન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
મોનાર્ક~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
મોરપેન લેબ~ÉÊùiÉÉ©É
ઓરિયેન્ટલ હોટેલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
પાર્શ્વ+ÊyÉHÞlÉ ©ÉÚeÒ©ÉÉÅ ´ÉÞÊu,¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É &gt;¶«ÉÖ, +à.Y.+à©É.
રેમકો ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
રામકોસિમે~ÉÊùiÉÉ©É
રબફિલા ઈન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É
સનમીતઈન્ફ્રા+ÊyÉHÞlÉ ©ÉÚeÒ©ÉÉÅ ´ÉÞÊu,»ÉÉ©ÉÉ{«É
સેનોફીઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
સત્યમ સિલ્ક+ÊyÉHÞlÉ ©ÉÚeÒ©ÉÉÅ ´ÉÞÊu,»ÉÉ©ÉÉ{«É
એસઈએલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની~ÉÊùiÉÉ©É
શારદાકોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É
શેમારૂ~ÉÊùiÉÉ©É
સ્નોમેન~ÉÊùiÉÉ©É
સ્પેક્યુલર માર્કેટિંગ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
સ્વર્ણ સિક્યો~ÉÊùiÉÉ©É
સ્વસ્તિક ઈન્વેસ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
સિસ્કેમ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É,¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É &gt;¶«ÉÖ
ટિપ્સ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
ટોરેન્ટ ફાર્મા~ÉÊùiÉÉ©É
ટીટીકે પ્રેસ્ટિઝ~ÉÊùiÉÉ©É
યુકો બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
વીએફએલ~ÉÊùiÉÉ©É
વીએસટી ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É

July 28, 2021
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
એબીબી~ÉÊùiÉÉ©É
એપ્કોટેક્સ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
એસ્ટેક ~ÉÊùiÉÉ©É
બ્રાન્ડ રિયલ્ટી~ÉÊùiÉÉ©É
બીસોફ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
કેલિફોર્નિયા સોફ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
સેન્ટ્રલ બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
સેન્ચુરી ટેક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
એનઆઈઆઈટી ટેક~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ક્રિએટિવ~ÉÊùiÉÉ©É, +à.Y.+à©É.,ÊeÊ´ÉeÅe
ધનલક્ષ્મી બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
એમ્બેસી~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
ગેટવે ડિસ્ટ્રી~ÉÊùiÉÉ©É
જીયોજીત બીએનપી~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ગ્રીનપેનલ~ÉÊùiÉÉ©É
ગ્રાઈન્ડવેલ નોર્ટન~ÉÊùiÉÉ©É
હેરિટેજફૂડ~ÉÊùiÉÉ©É
એચએસઆઈએલ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ઈકરા~ÉÊùiÉÉ©É
આઈડીબીઆઈ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ટલેક્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
આઈવીપી~ÉÊùiÉÉ©É
જેકે એગ્રી~ÉÊùiÉÉ©É
જેએમ ફાઈનાન્સિયલ~ÉÊùiÉÉ©É
કાનપુર પ્લાસ્ટિ~ÉÊùiÉÉ©É,¥ÉÉà{É»É
મહિન્દ્ર લાઈફ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
મનરાજ હાઉસ~ÉÊùiÉÉ©É
માર્ટિન બર્ન~ÉÊùiÉÉ©É
મારુતિ સુઝુકી~ÉÊùiÉÉ©É
એમજીએલ~ÉÊùiÉÉ©É
એમકેએક્ઝિમ»ÉÉ©ÉÉ{«É
મોલ્ડ-ટેક પેકેજિંગ~ÉÊùiÉÉ©É
એમપીએસ~ÉÊùiÉÉ©É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
નિઓ ઈન્ફ્રા~ÉÊùiÉÉ©É
નેસલે ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
નિક્કો યુકો એલા~ÉÊùiÉÉ©É, +à.Y.+à©É.
એન.આર. અગ્રવાલ~ÉÊùiÉÉ©É
ઓક્ટાવિયસપીએલ~ÉÊùiÉÉ©É
ઓરેકલ ફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É
પરમેશ્વરીસિલ્ક~ÉÊùiÉÉ©É
પીપલ્સ ઈન્વે~ÉÊùiÉÉ©É
પરફેક્ટપેક~ÉÊùiÉÉ©É
ફાઈઝર~ÉÊùiÉÉ©É
રેડિકો ખૈતાન~ÉÊùiÉÉ©É
રેમકો સિસ્ટમ્સ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
આરપીજી સાઈન્સીસ~ÉÊùiÉÉ©É
સાગર સિમેન્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
એસઆઈએસ~ÉÊùiÉÉ©É
એસઆઈએસએલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એસકેએમએગપ્રોડ~ÉÊùiÉÉ©É
સર્ધનઈન¶ÉàùÉà{ÉÖÅ »´ÉäÎSUH ÊeʱÉÊ»÷ÅNÉ
એસપીએસ ઈન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É
એસઆરએફ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ટાટા કોફી~ÉÊùiÉÉ©É
ટીસીઆઈ ડેવલપર્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ટીસીઆઈએક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ટીમલીઝ~ÉÊùiÉÉ©É
ત્રિવેણીએન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É
યુનાઈટેડ બ્રુવ~ÉÊùiÉÉ©É
ઉષા માર્ટિન~ÉÊùiÉÉ©É
વામા ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
વિન્યોફ્લેક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
વેબકો~ÉÊùiÉÉ©É
વેલસ્પન ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É

July 29, 2021
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
આવાસ~ÉÊùiÉÉ©É
એડીએફ ફૂડ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
એજીસ લોજીસ્ટિક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
અજંટા ફાર્મા~ÉÊùiÉÉ©É
આઈપીએપીપીએમ~ÉÊùiÉÉ©É
આર્ડી ઈન્વેસ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
બનારસ બીડ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
બીગબ્લોક~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
બ્રાઈટ બ્રધર્સ~ÉÊùiÉÉ©É
સીસીએલ પ્રોડક્ટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
કોલગેટ-પામોલિવ~ÉÊùiÉÉ©É
કમ્ફર્ટ ફિનકેપ~ÉÊùiÉÉ©É
કોન્ટિનેન્ટલ પેટ્રો»ÉÉ©ÉÉ{«É
કન્ટેઈનર કોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
કોન્ટિલ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
દેનુબ~ÉÊùiÉÉ©É
દીપક નાઈટ્રાઈટ~ÉÊùiÉÉ©É
ડીએફએમ ફૂડ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ધાનુકા એગ્રિ~ÉÊùiÉÉ©É
ધરની ફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É
દ્વારિકેશ સુગર~ÉÊùiÉÉ©É
ઈઆઈએચ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈમા ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
એમેસાર બાયો~ÉÊùiÉÉ©É
એસ્સેલ પ્રોપેક~ÉÊùiÉÉ©É
એરિસ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ફેરવેન્ટ સિનર્જીસ~ÉÊùiÉÉ©É
એફરિટેલ~ÉÊùiÉÉ©É
ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુ~ÉÊùiÉÉ©É
ગંગોત્રી ટેક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
જીનસ પાવર~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
જીએચસીએલ~ÉÊùiÉÉ©É
ગોલકુંડા ડાયમંડ~ÉÊùiÉÉ©É
ગુડલક~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
ગ્રેટ ઈસ્ટર્ન~ÉÊùiÉÉ©É
ગરવારે પોલિ~ÉÊùiÉÉ©É, +à.Y.+à©É.
ગુજરાત ઈન્ટ્રક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
હરિયાઅપે»ÉÉ©ÉÉ{«É
હરિયા એક્સપોર્ટ્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É
હોકિન્સ કૂક~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
હિન્દુસ્તાન હાઉસ~ÉÊùiÉÉ©É
આધુનિકઈન્ડ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડિયા લીઝ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડઈન્ફ્રા»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
ભારતી ઈન્ફ્રાટેલ~ÉÊùiÉÉ©É
જેકે લક્ષ્મી સિમેન્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
જેએસએલહિસાર~ÉÊùiÉÉ©É
આઈરિસ મીડિયાવર્ક્સ¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É &gt;¶«ÉÖ,»ÉÉ©ÉÉ{«É
જ્યોતિ લેબ~ÉÊùiÉÉ©É
કેજી ડેનિમ~ÉÊùiÉÉ©É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
કેકેસીએલ~ÉÊùiÉÉ©É
કિલપેસ્ટ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
કેએસબી પમ્પ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
લોરસલેબ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
એલઆઈસી હાઉસિંગ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
એલકેપીસિક્યુ~ÉÊùiÉÉ©É
લુહારુકા~ÉÊùiÉÉ©É
મફતલાલ ફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É
મફતલાલ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
મહિન્દ્ર હોલિડેઝ~ÉÊùiÉÉ©É,¥ÉÉà{É»É
એમઆરપીએલ~ÉÊùiÉÉ©É
મેનન પિસ્ટોન્સ~ÉÊùiÉÉ©É
મોટર એન્ડ જનરલ~ÉÊùiÉÉ©É
મોતીલાલ ઓસવાલ~ÉÊùiÉÉ©É
નાગપુર પાવર~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
નેક્સ્ટમીડિયાવર્ક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ઓબેરોય રિયલ્ટી~ÉÊùiÉÉ©É
ઓલેક્ટ્રા~ÉÊùiÉÉ©É
ઓરિયન્ટઈલે~ÉÊùiÉÉ©É
પરાગમિલ્ક~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
પોલી મેડિક્યોર~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
પોપ્યુલર એસ્ટેટ»ÉÉ©ÉÉ{«É , +à.Y.+à©É.
પ્રીમિયર એક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ફેરકેમ~ÉÊùiÉÉ©É
પ્રિસમજ્હોનસન~ÉÊùiÉÉ©É
પંજાબ એન્ડ સિંધ બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
પીવીઆર~ÉÊùiÉÉ©É
રજત ફાઈનાન્સ~ÉÊùiÉÉ©É
રેમન્ડ~ÉÊùiÉÉ©É
આરસીએલ રિટેલ~ÉÊùiÉÉ©É
રિગા સુગર»ÉÉ©ÉÉ{«É , +à.Y.+à©É.
સેઈન્ટગોબેઈન~ÉÊùiÉÉ©É
શોપર્સ સ્ટોપ~ÉÊùiÉÉ©É
શ્રીરામ સિટી યુનિ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
સોલાર ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
શ્રી દિગ્વિજય~ÉÊùiÉÉ©É
સાઉથ ઈન્ડિયા પેપ~ÉÊùiÉÉ©É
ટેક મહિન્દ્ર~ÉÊùiÉÉ©É
તેજસનેટ»ÉÉ©ÉÉ{«É
ટીવીએસ મોટર~ÉÊùiÉÉ©É
યુએફઓ~ÉÊùiÉÉ©É
યુનિયન બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
વૈભવગ્લોબલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
વર્ધમાન ટેક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
વિજય લક્ષ્મી~ÉÊùiÉÉ©É
વેરિટાસ ઈન્ડિયા»ÉÉ©ÉÉ{«É
વિપુલઓર્ગે~ÉÊùiÉÉ©É
વેલસ્પનકોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É
વેલએન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É

July 30, 2021
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
અબાન ઓફશો~ÉÊùiÉÉ©É
એબીએફઆરએલ~ÉÊùiÉÉ©É
એડોર ફોનટેક~ÉÊùiÉÉ©É
એલાઈડ ડિજીટ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
એએનએસ ઈન્ડ~ÉÊùiÉÉ©É
અર્ફિન~ÉÊùiÉÉ©É
અસાહી ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
એટલાન્ટા~ÉÊùiÉÉ©É
બંધનબેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
બસંત એગ્રો~ÉÊùiÉÉ©É
બનારસ હોટેલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ભગવતી ઓક્સિ~ÉÊùiÉÉ©É
ભેલ~ÉÊùiÉÉ©É
બિન્ની»ÉÉ©ÉÉ{«É
બિરલા કેપિટલ~ÉÊùiÉÉ©É
 ~ÉÊùiÉÉ©É
બ્લુ ડાર્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
બોધટ્રી»ÉÉ©ÉÉ{«É
બ્રિટાનિયા ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
ચંદ્ર પ્રભુ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
કેમફેબઆલ્ક~ÉÊùiÉÉ©É
ચોલામંડલમઈન્વે~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
કોલિંઝ લેબ~ÉÊùiÉÉ©É
કોસીન~ÉÊùiÉÉ©É
એલટી ફૂડ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
દાલમિયાસુગર~ÉÊùiÉÉ©É
ડીસીડબ્લ્યૂ~ÉÊùiÉÉ©É
ડીડીઆઈએલ~ÉÊùiÉÉ©É
દેવકી લીઝિંગ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ડિજિકન્ટેન્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
ધરણી સુગર્સ~ÉÊùiÉÉ©É
સ્પાઈસમોબ~ÉÊùiÉÉ©É
કવિત ઈન્ડ»ÉÉ©ÉÉ{«É
એક્સાઈડ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
એફઈએલ~ÉÊùiÉÉ©É
ફ્યુચર રિટેલ~ÉÊùiÉÉ©É
ફિનોલેક્સ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
જીનેસીસ ઈન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É
જીઆઈએન્જિસોલ્યુ~ÉÊùiÉÉ©É
ગોકલદાસ એક્સપો~ÉÊùiÉÉ©É
ગ્રેવીસ હોસ્પિટાલિટી~ÉÊùiÉÉ©É
ગ્રેવિટા ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
એચઆઈએલ~ÉÊùiÉÉ©É
હિન્દુસ્તાન ઓર્ગેનિક~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É , +à.Y.+à©É.
આઈએફબી ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડિયાગ્રીડ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ઈન્ડો એમાઈન્સ~ÉÊùiÉÉ©É
જિંદાલ શૉ~ÉÊùiÉÉ©É
જેકે પેપર~ÉÊùiÉÉ©É
જેએસડબ્લ્યુ એનર્જી~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
કંસાઈ નેરોલેક~ÉÊùiÉÉ©É
કેઈસી ઈન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
કેલટેક એનર્જી~ÉÊùiÉÉ©É
ક્રેબ્સ બાયો~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
લાલાપાથલેબ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
લીડો ટી +à.Y.+à©É.
એલકેપી ફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É
મેકિનોન મેક~ÉÊùiÉÉ©É
મેગ્ના ઈલેક્ટ્રો~ÉÊùiÉÉ©É
મરાલ ઓવરસીઝ~ÉÊùiÉÉ©É
મારિકો~ÉÊùiÉÉ©É
માસ્ટર ટ્રસ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
મોડર્ન ડેરીઝ~ÉÊùiÉÉ©É
નેશનલ ફિટિંગ્સ ~ÉÊùiÉÉ©É, +à.Y.+à©É.
નેલ્કો~ÉÊùiÉÉ©É
એનજીએલ ફાઈનકેમ~ÉÊùiÉÉ©É
એનઆઈડીએલ~ÉÊùiÉÉ©É
એનઆઈઆઈટી~ÉÊùiÉÉ©É
ઓમેગા ઈન્ટરએક્ટિવ~ÉÊùiÉÉ©É
ઓપીચેઈન્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É , +à.Y.+à©É.
ઓરિયેન્ટલ ટ્રાઈમેક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ઓસવાલ યાર્ન્સ~ÉÊùiÉÉ©É
પારશાર્થી ઈન્વેસ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
પી.આઈ. ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
પીપીએલ~ÉÊùiÉÉ©É
કૈસર~ÉÊùiÉÉ©É
આરડીબી રિયલ્ટી એન્ડ ઈન્ફ્રા~ÉÊùiÉÉ©É
રોયલ મનોર´ÉÉàù{÷Ã»É &gt;¶«ÉÖ
એસએજીએલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
સર ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
શ્રીરામ ટ્રાન્સ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
એસજે કોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É
સ્મિથ્સએન્ડફાઉન્ડર્સ~ÉÊùiÉÉ©É
એસઓઆરઆઈએલઈન્ફ્રા~ÉÊùiÉÉ©É
સનફ્લેગ આયર્ન~ÉÊùiÉÉ©É
સન ફાર્મા~ÉÊùiÉÉ©É
સુંદરમ-ક્લેટોન~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
સનટેક રિયલ્ટી~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
સુપ્રીમ હોલ્ડ~ÉÊùiÉÉ©É
સતલજ ટેક્સટાઈલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ટિના રબર~ÉÊùiÉÉ©É
ટોક્યો ફાઈનાન્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ટોક્યો પ્લાસ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
તોવા શોકી~ÉÊùiÉÉ©É, +à.Y.+à©É.
ટીટીએફએલ+ÊyÉHÞlÉ ©ÉÚeÒ©ÉÉÅ ´ÉÞÊu,¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É &gt;¶«ÉÖ,»ÉÉ©ÉÉ{«É , +à.Y.+à©É.
યુપીએલ~ÉÊùiÉÉ©É
વી-ગાર્ડ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
વીટો~ÉÊùiÉÉ©É
વાલચંદ પીપલ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
આરએમજીએલોય~ÉÊùiÉÉ©É
વેપ સોલ્યુ~ÉÊùiÉÉ©É
સોરિલહોલ્ડ~ÉÊùiÉÉ©É
ઝાયડસ વેલનેસ~ÉÊùiÉÉ©É


 
lÉÉùÒLÉÊ»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
07/27/2021આરતીડ્રગ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
07/29/2021ભારતી ઈન્ફ્રાટેલ~ÉÊùiÉÉ©É

 
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.