22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ

July 19, 2019
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
એજીઓએલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
અલસ્ટોન~ÉÊùiÉÉ©É
અમલ~ÉÊùiÉÉ©É
બંધનબેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
બેનારા»ÉÉ©ÉÉ{«É
ભગેરિયાઈન્ડ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
કેપેસાઈટ»ÉÉ©ÉÉ{«É
ડાબર ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
ધાનુકા એગ્રિ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
હિન્દુસ્તાન ઝિંક~ÉÊùiÉÉ©É
આઈસીઆઈસીઆઈજીઆઈ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડ બેન્ક હાઉસિંગ~ÉÊùiÉÉ©É, +à.Y.+à©É.
ઈન્ડબેંક મર્ચેન્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડીગો~ÉÊùiÉÉ©É
આઈ પાવર સોલ્યુશન્સ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É , +à.Y.+à©É.
જેએમ ફાઈનાન્સિયલ~ÉÊùiÉÉ©É
કુમકા ઈન્ડ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
લી એન્ડ ની સોફ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
એલએન્ડટી ફાઈનાન્સ હોલ્ડિંગ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
એલટીટીએસ~ÉÊùiÉÉ©É
મહિન્દ્ર સીઆઈઈ~ÉÊùiÉÉ©É
નેશનલ પ્લાસ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
ફિલિપ્સ કાર્બન~ÉÊùiÉÉ©É
પ્રતીક પેનલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
પ્યોરિટી ફ્લેક્સ +à.Y.+à©É.
રાધે ડેવ~ÉÊùiÉÉ©É
રાજ ઓઈલ મિલ્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É
આરબીએલબેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
રેજેન્સી~ÉÊùiÉÉ©É, +à.Y.+à©É.,ÊeÊ´ÉeÅe
રિલાયન્સ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
રિકોહ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
તારિણી»ÉÉ©ÉÉ{«É
ટોક્યો ફાઈનાન્સ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ટોક્યો પ્લાસ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É

July 20, 2019
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
અમર રાજા~ÉÊùiÉÉ©É
અનિશાઈમ્પેક્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É
અનુભવ»ÉÉ©ÉÉ{«É
એશિયાકેપ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
એસ્પિરા~ÉÊùiÉÉ©É
અવંતી ફીડ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
એક્સિસ બેન્ક»ÉÉ©ÉÉ{«É
ફ્યુચર લાઈફસ્ટાઈલ~ÉÊùiÉÉ©É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
એચડીએફસી બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડો રામા સિન્થે»ÉÉ©ÉÉ{«É
કિર્લોસ્કર ન્યૂ~ÉÊùiÉÉ©É
ફાઈટો કેમ»ÉÉ©ÉÉ{«É
આરસીઆઈ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ´ÉÉàù{÷Ã»É &gt;¶«ÉÖ,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ટોયમઈન્ડ»ÉÉ©ÉÉ{«É

July 22, 2019
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
અભિજિત~ÉÊùiÉÉ©É
ઓલસેક ટેક~ÉÊùiÉÉ©É
અપોલોટ્રાય~ÉÊùiÉÉ©É
એપટેક~ÉÊùiÉÉ©É
અતિશય~ÉÊùiÉÉ©É
કેન ફિન હોમ્સ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
કોરોમંડલ ઈન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É
ક્યૂપિડ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
દીવાન હાઉસિંગ~ÉÊùiÉÉ©É
એપ્સમ પ્રોપર્ટી~ÉÊùiÉÉ©É
ગ્લેક્સોસ્મિથક્લાઈન ફાર્મા~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ગ્રેટેક્સ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
હિન્દુસ્તાન મીડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
આઈએસઈસી~ÉÊùiÉÉ©É
જિયાઈકો~ÉÊùiÉÉ©É
જસ્ટ ડાયલ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
કિર્લોસ્કર ફેરો~ÉÊùiÉÉ©É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
કોટક મહિન્દ્ર બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
લક્ષ્મી મશીન~ÉÊùiÉÉ©É
માસ્ટેક~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
મૂનગિપા કેપ~ÉÊùiÉÉ©É
મૂનગિપાસિક્યુ~ÉÊùiÉÉ©É
ઓરિયેન્ટલ બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
રાજરતન ગ્લોબલ~ÉÊùiÉÉ©É,¥ÉÉà{É»É
સાલેમ»ÉÉ©ÉÉ{«É , +à.Y.+à©É.
સર ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
શ્રીનિવાસ~ÉÊùiÉÉ©É
શ્રી શાદીલાલ~ÉÊùiÉÉ©É
શ્રીપાઈપ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
સુજાલા»ÉÉ©ÉÉ{«É
ટીવીએસ મોટર~ÉÊùiÉÉ©É
યુનાઈટેડ સ્પિરિટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
વેંડ્ટ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É

July 23, 2019
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
આર્ટસન એન્જિ~ÉÊùiÉÉ©É
એશિયન હોટેલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ઓટોપાલ ઈન્ડસ»ÉÉ©ÉÉ{«É
બાયર ક્રોપ~ÉÊùiÉÉ©É
બેટાલા ગ્લોબલ~ÉÊùiÉÉ©É
ભારત સીટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
સીએલએફએલ~ÉÊùiÉÉ©É
કંટ્રોલ પ્રિન્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
ક્રિસિલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
દલાલ સ્ટ્રીટ ઈન્વે~ÉÊùiÉÉ©É
ડીસીએમ શ્રીરામ ~ÉÊùiÉÉ©É
ધ્રુવ ઈસ્ટેટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈલેન્ટાસ બેક~ÉÊùiÉÉ©É
એવરેસ્ટ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
જીઈપીઆઈએલ~ÉÊùiÉÉ©É
એચડીએફસીલાઈફ~ÉÊùiÉÉ©É
હિન્દુસ્તાન યૂનિલિવર~ÉÊùiÉÉ©É
એચટી મીડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડેગ રબર~ÉÊùiÉÉ©É
આઈઓબી~ÉÊùiÉÉ©É
જેકે પેપર~ÉÊùiÉÉ©É
જ્યોતિ લેબ~ÉÊùiÉÉ©É
કજારિયા સેરા~ÉÊùiÉÉ©É
કેલટેક એનર્જી~ÉÊùiÉÉ©É
એલ એન્ડ ટી~ÉÊùiÉÉ©É
લિન્ડેઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
મહિન્દ્ર એન્ડ મહિન્દ્ર ફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈપીસી ઈન્ડસ્ટ્રી~ÉÊùiÉÉ©É
એમક્લાઉડÊeÊ´ÉeÅe
મિડ ઈસ્ટ પોર્ટફોલિયો~ÉÊùiÉÉ©É
મોહિત ઈન્ડસ+ÊyÉHÞlÉ ©ÉÚeÒ©ÉÉÅ ´ÉÞÊu,¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É &gt;¶«ÉÖ, +à.Y.+à©É.
એનઆઈઆઈટી ટેક~ÉÊùiÉÉ©É
ન્યૂક્લિયસ સોફ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
ઓપીચેઈન્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É
ઓરિયેન્ટલ હોટેલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
પોદ્દાર પિગ્મેન્ટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
પોન્ની સુગર્સ ઈરોડ~ÉÊùiÉÉ©É
પ્રાજ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
આરએસસી ઈન્ટર»ÉÉ©ÉÉ{«É
રુશીલ ડેકોર~ÉÊùiÉÉ©É
સેવનટેક~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એસબીઆઈલાઈફ~ÉÊùiÉÉ©É
સ્કેફલર~ÉÊùiÉÉ©É
શાંતિ ગીયર્સ~ÉÊùiÉÉ©É
એસકેએફ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
સુંદરમ-ક્લેટોન~ÉÊùiÉÉ©É
ટેસિલ કેમિકલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ટોરેન્ટ ફાર્મા~ÉÊùiÉÉ©É
યુનાઈટેડ ડ્રિલ~ÉÊùiÉÉ©É
ઝી એન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É


 

 
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.