22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ

May 19, 2019
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
રાજુ એન્જિનિયર્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe

May 20, 2019
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
એમ્કો પેસ્ટિ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
અલકેમિસ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
અંતરીક્ષ»ÉÉ©ÉÉ{«É
 ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
અલ્કેમિસ્ટ રિયલ્ટી~ÉÊùiÉÉ©É
એસ્ટ્રાલ પોલિ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એસ્ટ્રોન~ÉÊùiÉÉ©É
એટલાન્ટા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
બેમ્કો હાઈડ્રો~ÉÊùiÉÉ©É
બેસ્ટ ઈસ્ટર્ન હોટેલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
ભારત ફોર્જ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ભારત પેટ્રો કોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
કેરિયર પોઈન્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
સિનસીસટેક~ÉÊùiÉÉ©É
સેલિબ્રિટી ફેશન્સ~ÉÊùiÉÉ©É
કોલિંઝ લેબ»ÉÉ©ÉÉ{«É
કમ્ફર્ટ ફિનકેપ~ÉÊùiÉÉ©É
કમ્ફર્ટ ઈન્ટેક~ÉÊùiÉÉ©É
કોમસિન~ÉÊùiÉÉ©É
કોન્ફિડન્સ પેટ્રો~ÉÊùiÉÉ©É
દાલમિયાસુગર~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ડાનલો ટેક~ÉÊùiÉÉ©É
ફ્રેઝર~ÉÊùiÉÉ©É
ગેલેક્સી બેરિંગ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ગ્લેક્સોસ્મિથક્લાઈન ફાર્મા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ગોવિંદ રબર~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ગોવરા લીઝિંગ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ગુજરાત સ્ટેટ ફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É
ગુજકેમ ડિસ્ટી~ÉÊùiÉÉ©É
એચઈજી~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
હેમ હોલ્ડિંગ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
હાઈ સ્ટ્રીટ ફિલા~ÉÊùiÉÉ©É
હિન્દુસ્તાન હાઉસ~ÉÊùiÉÉ©É
હિન્દુસ્તાન પેટ્રો~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એચપીએલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ઈકાબ સિક્યોરિટીઝ»ÉÉ©ÉÉ{«É
ઈન્ડિયનટેરેનફેશન્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડિયન ટોનર~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ઈન્ડોસ્ટાર~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É , +à.Y.+à©É.,ÊeÊ´ÉeÅe
ઈનસિલ્કો~ÉÊùiÉÉ©É
જેએસએલ~ÉÊùiÉÉ©É
કશ્યપ~ÉÊùiÉÉ©É
કર્નેક્સ માઈક્રો~ÉÊùiÉÉ©É
કિરણવ્યાપાર~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
કાઈટેક્સ ગારમેન્ટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ક્રેબ્સ બાયો~ÉÊùiÉÉ©É
કુસમ ઈલેક્ટ્રિકલ~ÉÊùiÉÉ©É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
લેન્સર~ÉÊùiÉÉ©É
લાસા~ÉÊùiÉÉ©É
લક્ષ્મી મશીન~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
માલુ પેપર~ÉÊùiÉÉ©É
મનાલી પેટ્રો~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
મિલગ્રે ફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É
મોન્ટેકાર્લો~ÉÊùiÉÉ©É
મુકંદ~ÉÊùiÉÉ©É
મુકંદ એન્જિ~ÉÊùiÉÉ©É
નેશનલ પ્લાસ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
એનડીટીવી~ÉÊùiÉÉ©É
નેટલિંક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
નીલા ઈન્ફ્રા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ઓઆસિસ સિક્યો»ÉÉ©ÉÉ{«É
ઓશન એગ્રો¶ÉàùÉà{ÉÖÅ »´ÉäÎSUH ÊeʱÉÊ»÷ÅNÉ
ફિલિપ્સ કાર્બન~ÉÊùiÉÉ©É
પોપ્યુલર એસ્ટેટ~ÉÊùiÉÉ©É
રાજશ્રી સુગર્સ~ÉÊùiÉÉ©É
રાઠી ગ્રાફિક»ÉÉ©ÉÉ{«É
રોકઓનફિન~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
રતનઈન્ડિયાઈન્ફ્રા~ÉÊùiÉÉ©É
રતનઈન્ડિયાપાવર~ÉÊùiÉÉ©É
સંભવ મીડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
એસજીઆઈએલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
શેટ્રોન~ÉÊùiÉÉ©É
શિવા શૂટિંગ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
શ્રી કૃષ્ણ પેપર~ÉÊùiÉÉ©É
શ્રીપુષ્કર~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સિમ્પલેક્સ પ્રોજે~ÉÊùiÉÉ©É
સધર્ન લાટેક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
શ્રેઈ ઈન્ફ્રા~ÉÊùiÉÉ©É
સુભાષ સિલ્ક~ÉÊùiÉÉ©É
સુપર સેલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સુયોગ~ÉÊùiÉÉ©É
ટેઈનવાલા કેમ~ÉÊùiÉÉ©É
તાલબ્રોસએન્જિ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ટાટા મોટર્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ટાટામોટર્સડીવીઆર~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ટોરેન્ટ ફાર્મા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ત્રિવેણી ટર્બાઈન ~ÉÊùiÉÉ©É
ટીવી ટૂડે~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
યુનાઈટેડ બ્રુવ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
વીઆઈપીક્લોધિંગ~ÉÊùiÉÉ©É
વિવિડ ગ્લોબલ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
યાર્ન સિંડીકેટ~ÉÊùiÉÉ©É

May 21, 2019
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
આરતી ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
આલ્કાઈલ એમાઈન્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એપટેક~ÉÊùiÉÉ©É
અરાવલી સિક્યો~ÉÊùiÉÉ©É
અરિહંત કેપ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
અરુણા હોટેલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
આશિષ પોલિ~ÉÊùiÉÉ©É
એશિયન હોટેલ્સ (વેસ્ટ)~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
બેન્કો પ્રોડક્ટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É, +à.Y.+à©É.,ÊeÊ´ÉeÅe
ભારતફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É
બોદાલ કેમિકલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É,´ÉÉàù{÷Ã»É &gt;¶«ÉÖ,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
બોમ્બે વાયર~ÉÊùiÉÉ©É
બોશ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
બીપીએલ~ÉÊùiÉÉ©É
બ્રેડી એન્ડ મોરિસ~ÉÊùiÉÉ©É
બ્રાઈટ બ્રધર્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
બીટીસિન્ટિકેટ+ÊyÉHÞlÉ ©ÉÚeÒ©ÉÉÅ ´ÉÞÊu,~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É , +à.Y.+à©É.,¥ÉÉà{É»É
કેરરેટિંગ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સેન્ચુરી એન્કા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ચાંદની ટેક્સ એન્જિ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ચાંદનીમશીન્સ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
સીનેરેડ કોમ્યુ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
સીઆઈટીએલ~ÉÊùiÉÉ©É
કોસ્ટલ કોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
કોચીનશીપ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ક્રોમ્પટન~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ડેક્કન ગોલ્ડ~ÉÊùiÉÉ©É
ધાનુકા એગ્રિ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É , +à.Y.+à©É.,ÊeÊ´ÉeÅe
ડાયમંડવાયડી~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ડીએલએફ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એરિસ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈટીઆઈએલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
યુરો એશિયા~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
એવરેસ્ટ ઓર્ગેનિક્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ફ્યુચર માર્કેટ~ÉÊùiÉÉ©É
ગેલેક્સી એગ્રિકો~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ગર્વઈન્ડ~ÉÊùiÉÉ©É
ગિની ફિલામેન્ટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
જીટીએન ટેક્સટાઈલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
હિન્દુસ્તાન હાર્ડી~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
આઈએફસીઆઈ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડિયા ગ્લાયકોલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
ઈન્ટેલિવેટકેપિ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ઈન્ટેલવેટ કેપ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
જે.બી.કેમિકલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
જમના ઓટો~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
જિંદાલ સ્ટીલ~ÉÊùiÉÉ©É
જેએમજી કોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É
કેઈઆઈ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
કેઆઈઓસીએલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
કિસાન મોલ્ડિંગ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
મફતલાલ ફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É
મૈત્રી~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
મંગલમ ઈન્ડ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
મોર્ગેનાઈટ ક્રૂસ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એમટીપીએલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
મુક્તા આર્ટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
નેવીજેન્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
એનઆઈએનસીસ~ÉÊùiÉÉ©É
એન.આર. અગ્રવાલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
પેટસ્પિન ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
પ્રકાશ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
રાણે એન્જિન~ÉÊùiÉÉ©É
રિયલન્યુઝ~ÉÊùiÉÉ©É
રિડેક્સ પ્રોટેક~ÉÊùiÉÉ©É
આરએલએફ~ÉÊùiÉÉ©É
આરએલએફએલ~ÉÊùiÉÉ©É
આરએસડબ્લ્યૂ~ÉÊùiÉÉ©É
સાબૂ બ્રધર્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É
સહ્યાદ્રી ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
સિનક્લેર્સ હોટેલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એસએમએલટી~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એસએનએલ બેરિંગ્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સોમાણી સેરા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સ્પાઈસમોબ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સુબ્રોસ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સુમેરુ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
સનફ્લેગ આયર્ન~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સુપરમેક્સ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
સૂર્ય રોશની~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
તામિલનાડુ પેટ્રો~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ટેક મહિન્દ્ર~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ટેક્સમોપાઈપ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
તિલકફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ટીમકેન ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
ટિપ્સ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
થિરાનીપ્રોજે~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ત્રિવેણી એન્જિનિયરિંગ~ÉÊùiÉÉ©É
ટીટીએલઈએલ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
યુએફઓ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
યુનાઈટેડ લીઝિંગ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
યુનાઈટેડ વેન ડેર~ÉÊùiÉÉ©É
વૈભવગ્લોબલ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
વેબેગ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
વેજીટેબલ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
વિધિઈન્ગ્રીડિયન્ટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
વિવાનઝા~ÉÊùiÉÉ©É
ડબ્લ્યૂ.એચ.બ્રેડી~ÉÊùiÉÉ©É
વેસ્ટલેઝર~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
વિનસમ ટેક્સ~ÉÊùiÉÉ©É

May 22, 2019
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
ટ્વેન્ટીફર્સ્ટ સેન્ચુરી મેનેજ~ÉÊùiÉÉ©É
એક્રિસિલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એડીએફ ફૂડ્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એડવીક~ÉÊùiÉÉ©É
ઓલકાર્ગો~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
અલ્ફાજીયો ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
એએમએલ~ÉÊùiÉÉ©É
અનુહ ફાર્મા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એપેક્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એરીસઈન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É
એરો ટેક્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
અસાહી ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
એએસએચએફએલ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
અશની~ÉÊùiÉÉ©É
અશોક બિલ્ડકોન~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
એશિયન સ્ટાર~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એએસઆઈઆઈએલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એક્સોનફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É
બી.એન. રાઠી~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
બેસિલ ફાર્મા~ÉÊùiÉÉ©É
બજાજ ઈલેક્ટ્રિ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
બજાજહિન્દ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
બાલાજી ટેલિ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
બીઓબી~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
બ્રાઉન~ÉÊùiÉÉ©É
કેમેક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
કેનેરા બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
કેન ફિન હોમ્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É
કેપલિન પોઈન્ટ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
કમર્શિયલ એન્જીનિયર્સ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
સેન્ટ્રલ બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
સેન્ચુરી એક્સટ્રુઝન~ÉÊùiÉÉ©É
સિપ્લા~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
કોનાર્ટ એન્જી~ÉÊùiÉÉ©É
ક્યુમિન્સ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ડેલ્ટા મેગ્નેટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ધનવર્ષા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એલસિડ ઈન્વે~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એફકન્ઝ્યુમર~ÉÊùiÉÉ©É
ફિલ્ટ્રા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એફએમઈસી~ÉÊùiÉÉ©É
શ્રી ગણેશ ફોર્જ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
જીસીવેન્ચર્સ~ÉÊùiÉÉ©É,¶ÉàùÉà{ÉÒ ~ÉÖ{É&amp; LÉùÒqÒ
જીનેસીસ ઈન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
જીઈટી~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ઘુસાઈન~ÉÊùiÉÉ©É
જીઆઈએન્જિસોલ્યુ~ÉÊùiÉÉ©É
ગ્લોબલ કેપિટલ~ÉÊùiÉÉ©É
ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એચડીએફસી બેન્ક»÷ÉàH Ê»~±É÷
હેરિટેજફૂડ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
હેક્સા ટ્રેડેક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
હિન્દુસ્તાન ફૂડ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
હિન્દુસ્તાન ઉદ્યોગ~ÉÊùiÉÉ©É
આઈજી પેટ્રો~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
આઈઆઈટીએલપ્રોજે~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડિયા નિપ્પોન~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડો કાઉન્ટ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ઈન્ડો ટેક ટ્રાન્સફોર્મર~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડસઈન્ડ બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ઈશ્વરશક્તિ હોલ્ડ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
આઈટીડી સિમેન્ટેશન~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
જયસ્વાલ નેકો~ÉÊùiÉÉ©É
જિંદાલ શૉ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
જેકે લક્ષ્મી સિમેન્ટ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
ખુબસૂરત ~ÉÊùiÉÉ©É
કિમિઆ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
કેજેએમસી ફાઈનાન્સિયલ~ÉÊùiÉÉ©É
કેજેએમસી કોર્પોરેટ~ÉÊùiÉÉ©É
લક્ષ્મી મિલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
મેકર્સ લેબ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
માનઈન્ફ્રા~ÉÊùiÉÉ©É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
મંજીરા કન્સ્ટ્રક્શન્સ~ÉÊùiÉÉ©É
માનવિજય~ÉÊùiÉÉ©É
મેડિનોવા ડાયગ્નો~ÉÊùiÉÉ©É
મેગ્રીસોફ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
મોઈલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એમઆરઓ ટેક~ÉÊùiÉÉ©É
મુંજાલ ઓટો~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ન્યાસા~ÉÊùiÉÉ©É
ન્યૂ માર્કેટ્સ એડ~ÉÊùiÉÉ©É
નિપ્પો બેટરીઝ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
નિયોજીન~ÉÊùiÉÉ©É
ઓરિયેન્ટ બેલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
પંકજ પોલિ~ÉÊùiÉÉ©É
પટેલ્સએઆઈ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
પેન્નારઈબીએસ~ÉÊùiÉÉ©É
પાવરમેક~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
પીપીએપી~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
પ્રીમિયમ કેપ~ÉÊùiÉÉ©É
પ્રેસમેનએડવ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
પ્રાઈમા પ્લાસ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
પ્રાઈમ અર્બન ડેવ~ÉÊùiÉÉ©É
શિવકૃપા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ક્વેસ~ÉÊùiÉÉ©É
ક્વિન્ટેગ્રા સોલ્યુ~ÉÊùiÉÉ©É
રેમકો સિસ્ટમ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
રામકોસિમે~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
રાણે બ્રેક~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
રોનકઈન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É
રેડિંગ્ટન ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
રિથવિકએફએમએસ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
રોયલ મનોર»ÉÉ©ÉÉ{«É
રુચિ ઈન્ફ્રા~ÉÊùiÉÉ©É
સાગર સિમેન્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
સન્મિત્ર કોમ~ÉÊùiÉÉ©É
સસ્તાસુંદર~ÉÊùiÉÉ©É
સાવાકા બિઝનેસ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
શૈનેડર ઈલે~ÉÊùiÉÉ©É
શીતલ ડાયમંડ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
એચએચકે~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સિકાજેન ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સિંગર ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
સિન્ટેક્સ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સ્કિપર~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સ્માર્ટફિન~ÉÊùiÉÉ©É
સિમ્ફનિ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ટેનફેક ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ટેયો રોલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ટીસીઆઈ ફાઈનાન્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ટીસીઆઈએક્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ટી ડી પાવર સિસ્ટમ્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ટેરાફોર્મ~ÉÊùiÉÉ©É
ટેરાફોર્મરિયલ~ÉÊùiÉÉ©É
થંગમાયિલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
થર્મેક્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ટીઆઈએલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ઉગર સુગર~ÉÊùiÉÉ©É
યુનિઓફિસ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ઉર્બનિક્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
ઉત્તમ સુગર~ÉÊùiÉÉ©É
વાઘાની ટેક્નો~ÉÊùiÉÉ©É
વંતાબાયો~ÉÊùiÉÉ©É
વીટો~ÉÊùiÉÉ©É
વિકાસ ગ્રેનરીઝ~ÉÊùiÉÉ©É
વિરાટ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
વિર્ગો પોલિમર્સ~ÉÊùiÉÉ©É
શુભ્રા~ÉÊùiÉÉ©É
વેલકાસ્ટ સ્ટીલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
વિનટેક~ÉÊùiÉÉ©É
વૂમેન નેટવર્ક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ડબ્લ્યૂપીઆઈએલ~ÉÊùiÉÉ©É
ઝીમલેબ~ÉÊùiÉÉ©É


 
lÉÉùÒLÉÊ»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
05/20/2019એમેસાર બાયો~ÉÊùiÉÉ©É
05/22/2019જીએનઆરએલ~ÉÊùiÉÉ©É

 
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.