22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 26/07/2017 3:40:23 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ઈજિપ્શિયન એક્સચેન્જ અને બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ વચ્ચે સમજૂતી કરાર

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 16 જુલાઈ, 2017 મૂડી પ્રવાહ સર્જવાના અને સંદેશવ્યવહાર ચેનલ્સની રચના અંગેના સમાન લક્ષ્યાંકો પાર પાડવાના એક મહત્ત્વના પગલારૂપે ઈજિપ્શિયન એક્સચેન્જ (ઈજીએક્સ) અને બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (બીએસઈ) વચ્ચે આજે સમજૂતી કરાર (એમઓયુ) થયો છે, જેમાં પરસ્પરના સહકાર અને બંને એક્સચેન્જીસ વચ્ચે માહિતીના આદાનપ્રદાનનો સમાવેશ થાય છે.

આ સમજૂતી કરારે બંને એક્સચેન્જ માટે વેપારની શ્રેણીબદ્ધ તકોની સંભાવનાઓ સર્જી છે, જેના અભ્યાસ અને સંશોધનને વેપાર, પ્રોડક્ટ્સ અને બજારના વિકાસ માટે કરવાનું રહેશે અને આંતરરાષ્ટ્રીય કનેક્ટિવિટી પ્રબળ બનાવવા માટેના વ્યૂહ સર્જવાના રહેશે.

“આ મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઈજીએક્સની આફ્રિકામાંની પરંપરાગત બજારો ઉપરાંત ગ્લોબલ એક્સચેન્જીસ સાથે સહકાર સાધવાના વ્યૂહની પૂર્તિ કરે છે. ઈજીએક્સ અને બીએસઈ બંને 100થી અધિક વર્ષથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે. અમે બંને એક્સચેન્જના લાભ માટે બીએસઈ સાથેનું ગઠબંધન ફળદાયી રહેવાની અને બંને એક્સચેન્જીસના રોકાણકારોને નવા વિકલ્પ ઉપલબ્ધ થઈ રહે એ માટે ક્રોસ લિસ્ટ અને સિક્યુરિટીઝના ટ્રેડિંગનો હેતુ ધરાવીએ છીએ”, એમ ઈજીએક્સના એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન મહમદ ઓમરાને કહ્યું હતું.

“બીએસઈ અને ઈજીએક્સ વચ્ચેનો એમઓયુ મૂડીબજારના પ્રવાહને સર્જવા બંને એક્સચેન્જીસના સંકલનની દિશામાં લેવાયેલું મહત્ત્વનું કદમ છે. વિશ્વના એક સૌથી જૂના એક્સચેન્જ સાથે એમઓયુ કરતાં અમને હર્ષ થઈ રહ્યો છે. અમને ખાતરી છે કે આ સંકલન પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટના કૌશલ સર્જન અને ઈન્ટરનેશનલ કનેક્ટિવિટી મજબૂત કરવાની દિશામાં મહત્ત્વનું પુરવાર થશે”, એમ બીએસઈના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઈઓ આશિષકુમાર ચૌહાણે કહ્યું હતું.»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.