22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 28/02/2018 8:06:43 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈને સર્વિસ ચાર્જીસ ચૂકવવા માટે 26 એએમસીએ કરાર કર્યા

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઇ, 28 ફેબ્રુઆરી, અગ્રણી સ્ટોક એક્સચેન્જ બીએસઈ આજે જણાવ્યું હતું કે 26 જેટલી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ (એએમસી) કે જેમાં ટોચનાં મ્યુતચ્યુઅલ ફંડ હાઉસીસનો સમાવેશ થાય છે તેઓ બીએસઈને તેના મ્યુચ્અલ ફંડ પ્લેટફોર્મ પર બેતરફી સોદા કરવા નોમિનલ ચાર્જ ચૂકવવા સંમત થઈ છે. આ કંપનીઓ બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર થતા કામકાજમાં 74 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.

ચુકવણી માટેના આ કરારોનો નિર્ણય પ્રત્યેક એએમસી સાથે દ્વિપક્ષી ધોરણે છે કરવામાં આવ્યો છે અને તેનાથી બીએસઈ એએમસી અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડના તમામ રોકાણકારોને વધુ ઓટોમેશન તેમ જ સારી સુવિધા પૂરી પાડવા માટે અતિરિક્ત સંસાધનો ફાળવી શકશે, એમ બીએસઈએ જણાવ્યું હતું.

"મને ખાતરી છે કે બાકીની એએમસી પણ બીએસઇ સ્ટાર એમએફ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી સુવિધાના મૂલ્યને જોશે અને બીએસઈને નજીવો સર્વિસ ચાર્જ ચૂકવવા તૈયાર થશે. બીએસઈએ એક વર્ષ પૂર્વે એએમસીઝને દ્વિપક્ષી કરાર કરવાની વિનંતી કરી હતી," એમ બીએસઈના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર આશિષકુમાર ચૌહાણે કહ્યું હતું.

બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર પ્રતિદિન એક લાખથી અધિક ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે અને ફેબ્રુઆરીમાં તેના પરના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડિસ્ટ્રિબ્યુટરોમાં નવા એક હજાર ડિસ્ટ્રિબ્યુટરોનો ઉમેરો થયો હતો.

આ પ્લેટફોર્મ પર આ મહિને 1.75 લાખ નવા સિસ્ટેમેટિક પ્લાન્સ જોવા મળ્યા હતા અને હવે તેના દેશનાં 3000 શહેરોમાં વિસ્તરેલા નેટવર્ક પર 2,00,000 સ્વતંત્ર નાણાકીય સલાહકારો, બ્રોકર્સ, બ્રોકર્સની બ્રાન્ચો અને સહયોગીઓ છે.´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.