22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 22/08/2017 7:59:38 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É એશિયા ઈન્ડેક્સે એસએન્ડપી બીએસઈ ભારત 22 ઈન્ડેક્સ લોન્ચ કર્યો

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ, 22 ઓગસ્ટ, 2017
એશિયા ઈન્ડેક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડે મંગળવારે એસએન્ડપી બીએસઈ ભારત 22 ઈન્ડેક્સ લોન્ચ કર્યો હોવાની જાહેરાત કરી હતી. બીએસઈ પર લિસ્ટેડ બ્લુ ચિપ સરકારી કંપનીઓની કામગીરીને ટ્રેક કરવા માટે આ નવા ઈન્ડેક્સની રચના કરવામાં આવી છે. આ ઈન્ડેક્સ ઇટીએફના વિકાસ માટે આઇસીઆઇસીઆઇ પ્રુડેન્શિયલ એએમસી દ્વારા માન્ય છે.

એસએન્ડપી બીએસઈ ભારત સીપીએસઈ ઈન્ડેક્સમાં 22 લિસ્ટેડ કંપનીઓ સામેલ છે, જેમાં સેન્ટ્રલ પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઈસીઝ (સીપીએસઈ), સ્પેસિફાઈડ અન્ડરટેકિંગ ઓફ યુનિટ ટ્રસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયા (એસયુયુટીઆઈ) અને એવી પબ્લિક સેક્ટર અંડરટેકિંગ (પીએસયુ) બેન્કોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં સરકારે ડિસઈન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે. આ નવો ઈન્ડેક્સ બીએસઈના 6 સેક્ટરલ ઈન્ડેક્સ- સીપીએસઈ, એસયુયુટીઆઈ અને પીએસબીને સંયુક્તપણે રજૂ કરે છે. આ ઈન્ડેક્સની રચના રોકાણપાત્ર ઈન્ડેક્સ તરીકે કરવામાં આવી છે ``સરકાર માટે પબ્લિક સેક્ટર કંપનીઓમાં ડિસઈન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનો મુખ્ય એજન્ડા રહ્યો છે. અમને એસએન્ડપી બીએસઈ ભારત 22 ઈન્ડેક્સ લોન્ચ કરતાં આનંદ થાય છે, જે ડિસઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રક્રિયાનું સમર્થન કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા અદા કરશે,'' એમ એશિયા ઈન્ડેક્સ પ્રા. લિ.નાં સીઈઓ અલકા બેનર્જીએ આ પ્રસંગે કહ્યું હતું.

``અમને એસએન્ડપી બીએસઈ ભારત 22 ઈન્ડેક્સ લોન્ચ કરતાં હર્ષ થઈ રહ્યોં છે. આ ઈન્ડેક્સમાં સામેલ કંપનીઓએ ભારતની વિકાસ ગાથામાં ઐતિહાસિક ભૂમિકા નિભાવી છે. રિટેલ ઈન્વેસ્ટરો માટે અપરોક્ષ મૂડી રોકાણ અનુભવ પૂરો પાડવા માટેનું પ્લેટફોર્મ ઉપલબ્ધ કરતાં અમને ખુશી થઈ રહી છે,'' એમ બીએસઈના એમડી અને સીઈઓ આશિષકુમાર ચૌહાણે કહ્યું હતું.


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.