22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
+àG»ÉSÉáW{ÉÒ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà
»ÉÅÊKÉ~lÉ »É©ÉÉSÉÉù
»ÉùG«ÉÖ±Éù / {ÉÉàÊ÷»É
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
ભારત પેરેંટરલ્સના શેર્સનું લિસ્ટિંગ બુધવારે 16/03/2018 7:42:33 PM
ત્રણ કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર16/03/2018 7:27:29 PM
ઈનફ્લેમ એપ્લાયન્સીસ એસએન્ડપી બીએસઈ એસએમઈ આઈપીઓમાં સામેલ16/03/2018 5:58:48 PM
આઈનોક્સ વિન્ડની ઓફર ફોર સેલ 19 અને 20 માર્ચે ખૂલશે 16/03/2018 5:57:19 PM
સોના કોયો સ્ટીયરિંગની ઓફર ફોર સેલ 19 અને 20 માર્ચે ખૂલશે 16/03/2018 5:55:31 PM
બેલ એગ્રોમશીનાના બીજા સ્ટેજમાં ખસેડાશે16/03/2018 5:50:50 PM
ગેનોન ટ્રેડિંગ ફાઈનાન્સના નામમાં ફેરફાર16/03/2018 5:46:57 PM
મુકટ પાઈપ્સને જીએસએમના પ્રથમ સ્ટેજમાં ખસેડાશે15/03/2018 5:44:12 PM
બે કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર15/03/2018 5:40:54 PM
પાંચ કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર14/03/2018 6:51:49 PM
બે કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ14/03/2018 6:48:37 PM
અનિશા ઈમ્પેક્સની ઓપન ઓફર 22 માર્ચે ખૂલશે 14/03/2018 6:45:33 PM
કેમ્ફર એન્ડ એલાઈડના નામમાં ફેરફાર13/03/2018 8:04:40 PM
ચાર કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર13/03/2018 5:36:04 PM
ત્રણ કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ13/03/2018 5:34:16 PM
+LÉ¥ÉÉùÒ «ÉÉqÒ
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
ઈન્ફ્લેમ એપ્લાયન્સીસ બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થઈ16/03/2018 07:51:44 PM
12 કંપનીઓ ટી / એક્સટી ગ્રુપમાં સામેલ 13/03/2018 05:39:24 PM
ટ્રેડિંગ મેમ્બર ફિકસ સિક્યુરિટીઝ ડિફોલ્ટર જાહેર કરાઈ, ટ્રેડિંગ મેમ્બરપદેથી બરતરફ 12/03/2018 08:07:59 PM
સીપીઆર કેપિટલ સર્વિસીસની ટ્રેડિંગ મેમ્બર પદેથી હકાલપટ્ટી 12/03/2018 08:06:58 PM
બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર ઈ-મેન્ડેટ સુવિધા માટે 40 બેંક સક્ષમ06/03/2018 07:46:11 PM
ફેબ્રુઆરી મહિનામાં રોકાણકારોની 105 ફરિયાદો નિવારવામાં આવી05/03/2018 06:17:57 PM
ફેબ્રુઆરી મહિનાના પ્રમોટર દ્વારા ગિરવી રાખવામાં આવેલા શેરોની માહિતી05/03/2018 06:15:08 PM
બીએસઈને સર્વિસ ચાર્જીસ ચૂકવવા માટે 26 એએમસીએ કરાર કર્યા 28/02/2018 08:06:43 PM
બીએસઈએ ક્રોસ કરન્સી ડેરિવેટિવ્સના લોન્ચિંગ સાથે મોખરાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું28/02/2018 06:41:43 PM
સેન્સેક્સની 30 સ્ક્રિપ્સ પરની ટ્રાન્ઝેક્શન ફી 12મી માર્ચથી નહિ લેવાયઃ બીએસઈની જાહેરાત 26/02/2018 07:33:17 PM
બીએસઈએ સોયાબીન પ્રોસેસર્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા સાથે એમઓયુ કર્યો 22/02/2018 06:36:23 PM
ઈન્ડિયન ઈન્ડાયસીસ અને સિક્યુરિટીઝના માર્કેટ ડેટા સંબંધિત સંયુક્ત પ્રેસ રિલીઝ સંબંધે અપડેટ22/02/2018 06:18:29 PM
બીએસઈ આગામી સપ્તાહથી ક્રોસ કરન્સી ડેરિવેટિવ્ઝ લોન્ચ કરશે21/02/2018 06:19:34 PM
6 કંપનીઓ ટી / એક્સટી ગ્રુપમાં સામેલ 16/02/2018 03:46:51 PM
બીએસઈ બોન્ડ પ્લેટફોર્મ મારફત ગ્રેટર હૈદરાબાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા રૂ. 200 કરોડ સફળતાપૂર્વક એકત્ર કરાયા15/02/2018 07:24:08 PM
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.