22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
+àG»ÉSÉáW{ÉÒ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà
»ÉÅÊKÉ~lÉ »É©ÉÉSÉÉù
»ÉùG«ÉÖ±Éù / {ÉÉàÊ÷»É
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
17 કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર16/01/2018 6:47:34 PM
સંતોષ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેર્સનું લિસ્ટિંગ ગુરુવારે16/01/2018 6:42:20 PM
સાધના બ્રોડકાસ્ટના શેર્સનું લિસ્ટિંગ ગુરુવારે16/01/2018 6:40:47 PM
પાંચ કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ16/01/2018 6:37:24 PM
ડી. ઇ. શાહ ઇન્ડિયા સિક્યોરિટીઝે ક્લિયરિંગ મેમ્બરશિપ પરત કરી16/01/2018 6:35:31 PM
ફ્રન્ટલાઇન સિક્યોરિટીઝની બાય-બેક ઓફર 18 જાન્યુઆરીએ ખૂલશે16/01/2018 6:30:29 PM
53 કંપનીઓ ટી / એક્સટી ગ્રુપમાં સામેલ15/01/2018 6:38:39 PM
15 કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર15/01/2018 6:30:59 PM
પીઆરએસ સ્ટોક બ્રોકરએ મેમ્બરશિપ પરત કરી15/01/2018 6:05:15 PM
ત્રણ કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ15/01/2018 5:57:51 PM
તુલિવ ડેવેલોપર્સની બાય-બેક ઓફર 19 જાન્યુઆરીએ ખૂલશે15/01/2018 5:52:23 PM
પદમજી પલ્પ એન્ડ પેપર મિલ્સના નામમાં ફેરફાર15/01/2018 5:48:38 PM
ઓપરેટર ટિપ્સ ગ્લોબલના કિસ્સામાં સેબીનો ઓર્ડર12/01/2018 7:46:42 PM
11 કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર12/01/2018 6:14:03 PM
ફ્રન્ટલાઈન સિક્યુરિટીઝની બાય-બેક ઓફર 18 જાન્યુઆરીએ ખૂલશે 12/01/2018 5:44:06 PM
+LÉ¥ÉÉùÒ «ÉÉqÒ
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
બીએસઈની માર્કેટપ્લેસ ટેકે ઉચ્ચ ટ્રેડિંગ સોલ્યુશન્સ માટે થોમસન રોઈટર સાથે કરાર કર્યો16/01/2018 07:18:35 PM
રિથવિક ફેસિલિટી મેનેજમેન્ટ બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થઈ11/01/2018 05:44:59 PM
ડિસેમ્બર મહિનાના પ્રમોટર દ્વારા ગિરવી રાખવામાં આવેલા શેરોની માહિતી10/01/2018 06:46:25 PM
ડિસેમ્બર મહિનામાં રોકાણકારોની 167 ફરિયાદો નિવારવામાં આવી10/01/2018 06:42:08 PM
દેવિકા શાહે આઈસીસીએલના એમડી અને સીઈઓ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો 02/01/2018 06:58:25 PM
32 કંપનીઓ ટી / એક્સટી ગ્રુપમાં સામેલ19/12/2017 07:56:28 PM
બીએસઈ ડિફોલ્ટિંગ લિસ્ટેડ કંપનીઓ વિરુદ્ધ ઈન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્ટસી કોડ, 2016 હેઠળ કારવાઈ કરશે14/12/2017 07:34:08 PM
નવેમ્બર મહિનામાં રોકાણકારોની 206 ફરિયાદો નિવારવામાં આવી05/12/2017 04:55:57 PM
બીએસઈના ઈન્ડિયા આઈએનએક્સમાં દૈનિક ટ્રેડિંગ વોલ્યુમે સૌપ્રથમ વાર 1000 કરોડ રૂપિયાની સપાટી વટાવી05/12/2017 04:43:40 PM
શારિકા એન્ટરપ્રાઇઝ બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થઈ30/11/2017 02:21:31 PM
બીએસઈની માર્કેટપ્લેસ અને થોમસન રોઈટર્સે અત્યાધુનિક ટ્રેડિંગ સોલ્યુશન લોન્ચ કર્યું23/11/2017 04:31:54 PM
બીએસઈના સ્ટાર એમએફે એક જ દિવસમાં 2,53,575 ઓર્ડર પ્રાપ્ત કરવાનો નવો રેકોર્ડ કર્યો 16/11/2017 08:21:58 PM
બીએસઈની માર્કેટપ્લેસે સ્વિટફ્ટ ઈન્ડિયા સાથે ભાગીદારી કરી16/11/2017 08:16:01 PM
ઓક્ટોબર મહિનાના પ્રમોટર દ્વારા ગિરવી રાખવામાં આવેલા શેરોની માહિતી06/11/2017 12:55:56 PM
એશિયા ઈન્ડેક્સે એસએન્ડપી બીએસઈ 100 ઈએસજી ઈન્ડેક્સ લોન્ચ કર્યો02/11/2017 06:09:46 PM
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.