22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
+àG»ÉSÉáW{ÉÒ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà
»ÉÅÊKÉ~lÉ »É©ÉÉSÉÉù
»ÉùG«ÉÖ±Éù / {ÉÉàÊ÷»É
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
છ કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર20/11/2017 6:05:55 PM
ચાર કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ20/11/2017 5:55:23 PM
ઈન્ફોસીસની બાય-બેક ઓફર 30 નવેમ્બરે ખૂલશે 20/11/2017 5:53:04 PM
કોફી બ્રેક પિક્ચર્સને 27 નવેમ્બરથી ઝેડ ગ્રુપમાં ખસેડવામાં આવશે17/11/2017 7:27:15 PM
એચડીએફસી સ્ટાન્ડર્ડ લાઈફ ઈન્શ્યોરન્સ એસએન્ડપી બીએસઈ આઈપીઓમાં સામેલ17/11/2017 6:11:20 PM
એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસમાં ફેરફાર17/11/2017 6:09:06 PM
સાત કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર17/11/2017 5:52:44 PM
પાંચ કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ17/11/2017 4:23:33 PM
માણકસિયા ઈન્ડસ્ટ્રીઝના નામમાં ફેરફાર17/11/2017 12:32:13 PM
એચડીએફસી સ્ટાન્ડર્ડ લાઇફના શેર્સનું લિસ્ટિંગ શુક્રવારે16/11/2017 8:24:57 PM
સાત કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ16/11/2017 5:57:48 PM
સાત કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર16/11/2017 5:47:22 PM
6 કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર15/11/2017 5:54:47 PM
પાંચ કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ15/11/2017 5:05:13 PM
કેપિટલ ઇન્ડિયા ફાઇનાન્સની ઓપન ઓફર 17 નવેમ્બરે ખૂલશે 15/11/2017 5:02:23 PM
+LÉ¥ÉÉùÒ «ÉÉqÒ
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
બીએસઈના સ્ટાર એમએફે એક જ દિવસમાં 2,53,575 ઓર્ડર પ્રાપ્ત કરવાનો નવો રેકોર્ડ કર્યો 16/11/2017 08:21:58 PM
બીએસઈની માર્કેટપ્લેસે સ્વિટફ્ટ ઈન્ડિયા સાથે ભાગીદારી કરી16/11/2017 08:16:01 PM
ઓક્ટોબર મહિનાના પ્રમોટર દ્વારા ગિરવી રાખવામાં આવેલા શેરોની માહિતી06/11/2017 12:55:56 PM
એશિયા ઈન્ડેક્સે એસએન્ડપી બીએસઈ 100 ઈએસજી ઈન્ડેક્સ લોન્ચ કર્યો02/11/2017 06:09:46 PM
બીએસઈ અને ઈબિક્સ મળીને દેશમાં વિરાટ ઈન્સ્યુરન્સ વિતરણ નેટવર્કની સ્થાપના કરશે27/10/2017 05:39:51 PM
બીએસઈમાં વિક્રમ સંવત 2074ના મુહૂર્તનાં કામકાજ સંપન્ન19/10/2017 08:53:47 PM
બીએસઈમાં ગુરુવારે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ માટે ખાસ સત્ર18/10/2017 07:53:04 PM
બીએસઈની સબસિડિયરીએ થોમસ રિયુટર્સ સાથે સમજૂતી કરાર કર્યો18/10/2017 07:40:32 PM
સિદ્ધાર્થ એજ્યુકેશન સર્વિસિસ બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થઈ18/10/2017 07:05:14 PM
સપ્ટેમ્બર મહિનાના પ્રમોટર દ્વારા ગિરવી રાખવામાં આવેલા શેરોની માહિતી18/10/2017 07:01:55 PM
સપ્ટેમ્બર મહિનામાં રોકાણકારોની 204 ફરિયાદો નિવારવામાં આવી06/10/2017 02:17:01 PM
એલએસઈ ગ્રુપની ગેટલેબ બીએસઈની માન્યતા પ્રાપ્ત વેન્ડર બની 03/10/2017 06:43:02 PM
30 જૂન, 2017ના અંતે પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળાની શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન18/09/2017 06:14:28 PM
શીશ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થઈ05/09/2017 07:14:46 PM
ઓગસ્ટ મહિનામાં રોકાણકારોની 122 ફરિયાદો નિવારવામાં આવી05/09/2017 07:11:18 PM
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.