22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
+àG»ÉSÉáW{ÉÒ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà
»ÉÅÊKÉ~lÉ »É©ÉÉSÉÉù
»ÉùG«ÉÖ±Éù / {ÉÉàÊ÷»É
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
ચાર કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર21/07/2018 4:08:33 PM
અનાર ઈન્ડસ્ટ્રીઝના નામમાં ફેરફાર20/07/2018 7:27:50 PM
બે કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ20/07/2018 5:44:38 PM
ઈન્ડિયા ઈન્ફોલાઈનના નામમાં ફેરફાર20/07/2018 5:43:06 PM
એડીએફ ફૂડ્સની બાય-બેક ઓફર 23 જુલાઈએ ખૂલશે 20/07/2018 5:41:03 PM
ફોર્ચ્યુન ફાઈનાન્સિયલના નામમાં ફેરફાર19/07/2018 6:57:06 PM
ગોલ્ડસ્ટોન ઈન્ફ્રાટેકના નામમાં ફેરફાર19/07/2018 6:35:30 PM
પાંચ કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર19/07/2018 6:32:28 PM
બે કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ19/07/2018 6:26:38 PM
કવિત ઇન્ડસ્ટ્રીઝના કિસ્સામાં સેબીનો ઓર્ડર18/07/2018 7:54:09 PM
મર્લિન એગ્રી પ્રોજેક્ટ્સ ઈન્ડિયાના કિસ્સામાં સેબીનો ઓર્ડર18/07/2018 7:37:46 PM
ઓનિડા સાકાના નામમાં ફેરફાર18/07/2018 6:48:24 PM
રો એડ્જ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસએન્ડપી બીએસઈ એસએમઈ આઈપીઓમાં સામેલ18/07/2018 6:06:00 PM
જેવીએલ એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝને એડિશનલ સર્વેલન્સ મેઝર્સ લાગુ કરાયું18/07/2018 6:01:46 PM
બે કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ18/07/2018 5:56:11 PM
+LÉ¥ÉÉùÒ «ÉÉqÒ
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
બીએસઈએ તેના અપ્રતિમ બિલ્ડિંગ ફિરોઝ જિજિભોય ટાવર્સના ટ્રેડમાર્ક રાઈટ્સ પ્રાપ્ત કર્યા17/07/2018 07:36:36 PM
જૂન મહિનાના પ્રમોટર દ્વારા ગિરવી રાખવામાં આવેલા શેરોની માહિતી09/07/2018 07:02:08 PM
6 કંપનીઓ ટી / એક્સટી ગ્રુપમાં સામેલ04/07/2018 07:34:57 PM
બીએસઈએ બોમ્બે મેટલ એક્સચેન્જ સાથે સમજૂતી કરાર કર્યો02/07/2018 07:38:52 PM
બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર રજિસ્ટ્રેશનનો આંકડો 10,000ને પાર 28/06/2018 07:47:40 PM
ઈન્ટરનેશનલ એમએસએમઈ ડે નિમિત્તે બીએસઈ અને એડલવીસ એસએમઈ લેન્ડિંગના ઉપક્રમે ચર્ચા સત્ર યોજાયું28/06/2018 07:34:04 PM
સ્ટાર્ટઅપ્સના લિસ્ટિંગ માટે બીએસઈ નવમી જુલાઈથી નવું પ્લેટફોર્મ લોન્ચ કરશે

25/06/2018 07:25:50 PM
માર્કેટપ્લેસ ટેક ઈન્ફ્રા સર્વિસીસ અને લેગાસિસ સર્વિસીસ વચ્ચે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી 22/06/2018 07:11:20 PM
13 સ્ક્રિપ્સનો "ટી'' અને "એક્સટી'' ગ્રુપમાં સમાવેશ19/06/2018 03:47:53 PM
મે મહિનાના પ્રમોટર દ્વારા ગિરવી રાખવામાં આવેલા શેરોની માહિતી12/06/2018 05:27:51 PM
મે મહિનામાં રોકાણકારોની 91 ફરિયાદો નિવારવામાં આવી04/06/2018 07:47:29 PM
કોમોડિટીઝના વેપાર માટે બીએસઈએ બ્રિન્ક્સ ઈન્ડિયા સાથે જોડાણ કર્યું24/05/2018 06:53:23 PM
બીએસઈ સોમવારથી કોર્પોરેટ ડેટ સિક્યુરિટીઝના રેપો લોન્ચ કરશે23/05/2018 07:01:07 PM
10 કંપનીઓ ટી / એક્સટી ગ્રુપમાં સામેલ22/05/2018 07:38:40 PM
બીએસઈ યુએસ એસઈસીની ડેજિગ્નેટેડ ઓફ્ફશોર સિક્યુરિટીઝ માર્કેટ તરીકેની માન્યતા પ્રાપ્ત કરનારું ભારતનું પ્રથમ એક્સચેન્જ બન્યું16/05/2018 07:47:11 PM
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.