22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ

July 16, 2018
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
એગ્રિમની»ÉÉ©ÉÉ{«É
બેન્સન ટી~ÉÊùiÉÉ©É
સિસ્ટ્રો ટેલિ»ÉÉ©ÉÉ{«É
દેશ રક્ષક»ÉÉ©ÉÉ{«É
હિન્દુસ્તાન યૂનિલિવર~ÉÊùiÉÉ©É
જય ભારત મારુત~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
મહારાષ્ટ્ર સ્કૂટર્સ~ÉÊùiÉÉ©É
મેગ્રીસોફ્ટ»ÉÉ©ÉÉ{«É
એમઈએલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
એમએચઈએલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
મુકંદ એન્જિ»ÉÉ©ÉÉ{«É
નોવા પબ્લિકેશન્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
ઓબીસીએલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
ઓપ્ટો સર્કિટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
પસારી સ્પિન~ÉÊùiÉÉ©É
રિગલિયા રિયલ્ટી»ÉÉ©ÉÉ{«É
રિચીરિચ ઈનવેન્ચર્સ~ÉÊùiÉÉ©É
સિમરન ફાર્મ્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É
સિન્ટેક્સપ્લાસ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
સ્મૃતિઓર્ગ~ÉÊùiÉÉ©É
સોમ ડિસ્ટીલરીઝ»ÉÉ©ÉÉ{«É
ટીઆરસી ફાઈ સર્વ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É

July 17, 2018
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
5પૈસા~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
8કેમાઈલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
અશોક લેલેન્ડ~ÉÊùiÉÉ©É
અતિશય~ÉÊùiÉÉ©É
બોથરા મેટલ્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É
ક્રિસિલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ફેડરલ બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
ગોઆ કાર્બન~ÉÊùiÉÉ©É
હિન્દુસ્તાન મીડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
આઈસીઆઈસીઆઈજીઆઈ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડિયન મેટલ~ÉÊùiÉÉ©É
જેએસએલ~ÉÊùiÉÉ©É
કુમકા ઈન્ડ~ÉÊùiÉÉ©É
મેહતા સિક્યો»ÉÉ©ÉÉ{«É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
મુથૂતકેપ~ÉÊùiÉÉ©É
નલીન લીઝ~ÉÊùiÉÉ©É
ન્યૂક્લિયસ સોફ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
રેલીઝ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
શ્રી દિનેશ~ÉÊùiÉÉ©É
સિન્ટેક્સ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
સાઉથ એશિયન એન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É
સિલ્ફ ટેક»ÉÉ©ÉÉ{«É
ટાટા સ્પોન્જ~ÉÊùiÉÉ©É
વેન્ટેઝ કોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É
વીજીસીએલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
ઝી એન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É

July 18, 2018
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
આર્ટસન એન્જિ~ÉÊùiÉÉ©É
બંધનબેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
બેનારા»ÉÉ©ÉÉ{«É
ફોસેકો ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
જીએચસીએલ~ÉÊùiÉÉ©É
એચટી મીડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
જેકે ટાયર~ÉÊùiÉÉ©É
જેએમ ફાઈનાન્સિયલ~ÉÊùiÉÉ©É
કલ્પેના પ્લાસ્ટિક્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É
લાટીમમેટલ¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É &gt;¶«ÉÖ
મહિન્દ્ર સીઆઈઈ~ÉÊùiÉÉ©É
માસ્ટેક~ÉÊùiÉÉ©É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
માઈન્ડટ્રી~ÉÊùiÉÉ©É
મોદીપાન»ÉÉ©ÉÉ{«É
એનઆઈઆઈટી ટેક~ÉÊùiÉÉ©É
ફાર્માએડ્સ ફાર્મા»ÉÉ©ÉÉ{«É
પ્રીતીશ નંદી~ÉÊùiÉÉ©É
રિલાયન્સ કોમ્યુ~ÉÊùiÉÉ©É
રિસ્પોન્સિવ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
સાસ્કેન કોમ્યુ~ÉÊùiÉÉ©É
અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
યુનિવર્સલ પ્રાઈમ»ÉÉ©ÉÉ{«É
વોરેન ટી~ÉÊùiÉÉ©É

July 19, 2018
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
ટ્વેન્ટીફર્સ્ટ સેન્ચુરી મેનેજ~ÉÊùiÉÉ©É
એબીબી~ÉÊùiÉÉ©É
આદિત્ય બિરલા મની~ÉÊùiÉÉ©É
બજાજ ફિનસર્વ~ÉÊùiÉÉ©É
બજાજફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É
ભગવાનદાસ મેટલ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ભારત ઈમ્યુ~ÉÊùiÉÉ©É
ડી બી કોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É
ફેરવેન્ટ સિનર્જીસ~ÉÊùiÉÉ©É
જીએનએ~ÉÊùiÉÉ©É
હેટસન એગ્રો~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ટિગ્રાએન્જિ~ÉÊùiÉÉ©É
કોટક મહિન્દ્ર બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
લેક્ટોઝ ઈન્ડિયા»ÉÉ©ÉÉ{«É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
મેનન બેરિંગ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ઓમેક્સ ઓટોઝ~ÉÊùiÉÉ©É
આરબીએલબેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
સાઉથ ઈન્ડિયા પેપ~ÉÊùiÉÉ©É
સાગર સિમેન્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
શેન્ટ્રાકોન કેમ»ÉÉ©ÉÉ{«É
શ્રી દિગ્વિજય~ÉÊùiÉÉ©É
સ્ટરલાઈટ ટેક~ÉÊùiÉÉ©É
સૂરજ~ÉÊùiÉÉ©É
વાલેચા એન્જિ~ÉÊùiÉÉ©É
વિકાસઈકો~ÉÊùiÉÉ©É
વીએલએસ ફાઈનાન્સ~ÉÊùiÉÉ©É
યશકેમેક્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É


 

 
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.