22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ

April 26, 2018
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
આદિત્ય બિરલા મની~ÉÊùiÉÉ©É
એક્સેલિયા~ÉÊùiÉÉ©É
એસ સોફ્ટવેર»ÉÉ©ÉÉ{«É
આર્ટસન એન્જિ~ÉÊùiÉÉ©É
અશોકા રિફા»ÉÉ©ÉÉ{«É
એયુબેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ઓટોમોટિવ સ્ટેમ્પ~ÉÊùiÉÉ©É
બાબા આર્ટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
બાયોકોન~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
કોરોએન્જિ~ÉÊùiÉÉ©É
ડીજેએસ સ્ટોક»ÉÉ©ÉÉ{«É
ડીઆરએ»ÉÉ©ÉÉ{«É
એસ્સેલ પ્રોપેક~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
જી.જી.ઓટોમોટિવ~ÉÊùiÉÉ©É
ગતિ»ÉÉ©ÉÉ{«É
એચઆઈએલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
આઈઈએક્સ~ÉÊùiÉÉ©É,¶ÉàùÉà{ÉÒ ~ÉÖ{É&amp; LÉùÒqÒ,ÊeÊ´ÉeÅe
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
જે.એલ.મોરિસન~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
જેએસએલહિસાર~ÉÊùiÉÉ©É
કિર્લોસ્કર ન્યૂ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ઓઈલ કન્ટ્રી ટ્યુબ~ÉÊùiÉÉ©É
પરાગમિલ્ક»ÉÉ©ÉÉ{«É
પીપલ્સ ઈન્વે~ÉÊùiÉÉ©É
રેલીઝ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
રિલાયન્સકેપ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
એસબીઆઈલાઈફ~ÉÊùiÉÉ©É
શ્રીરામ સિટી યુનિ~ÉÊùiÉÉ©É
સુપ્રીમ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સૂરજ~ÉÊùiÉÉ©É
ટાટા એલેક્સી~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ટાટા મેટાલિક્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
વિનટેક¶ÉàùÉà{ÉÖÅ »´ÉäÎSUH ÊeʱÉÊ»÷ÅNÉ
યસ બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe

April 27, 2018
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
અતુલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ઓટોમોબાઈલ કોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É
બંધનબેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ડેટામેટિક્સ ગ્લોબ»ÉÉ©ÉÉ{«É
ઈક્વિટાસ~ÉÊùiÉÉ©É
જીવી ફિલ્મ્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É
હિન્દુસ્તાન પેટ્રો~ÉÊùiÉÉ©É
આઈડીએફસી~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
ઈન્ડસ્ટ્રિયલ એન્ડ પ્રુડે~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
જાગરણ પ્રકાશન¶ÉàùÉà{ÉÒ ~ÉÖ{É&amp; LÉùÒqÒ
જેએસડબ્લ્યુહોલ્ડિંગ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ખૈતાન ઈન્ડિયા»ÉÉ©ÉÉ{«É
કુમકા ઈન્ડ~ÉÊùiÉÉ©É
મહિન્દ્ર લાઈફ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
મારુતિ સુઝુકી~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
મર્ક~ÉÊùiÉÉ©É
મોસચીપ સેમિ»ÉÉ©ÉÉ{«É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
એમઆરએસએસ»ÉÉ©ÉÉ{«É
નેલ્કો~ÉÊùiÉÉ©É
નિવિ ટ્રેડિંગ~ÉÊùiÉÉ©É
પ્રિઝમમેડીકો»ÉÉ©ÉÉ{«É
આરબીએલબેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
રિલાયન્સ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સાલેમ~ÉÊùiÉÉ©É
સત્યા»ÉÉ©ÉÉ{«É
શોપર્સ સ્ટોપ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
શ્રીરામ એસેટ~ÉÊùiÉÉ©É
શ્રીરામ ટ્રાન્સ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
સુંદરમ ફાઈÊeÊ´ÉeÅe
યૂનીફોઝ એન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É
યુપીએલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
વર્ધમાન સ્પેશિયલ~ÉÊùiÉÉ©É
વીટીએમ~ÉÊùiÉÉ©É

April 28, 2018
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
એક્સોનફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
બર્વિન ઈન્વેસ્ટમેન્ટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
કેન ફિન હોમ્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સીએસએલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
ફાઈવવેક્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É
ગંગોત્રી ટેક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
આઈડિયા સેલ્યુલર~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ઈન્ડો થાઈ સિક્યુ»ÉÉ©ÉÉ{«É
એલ.જી. બાલકૃષ્ણન~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એમસીએક્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એન.કે. ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
પાલરેડટેક»ÉÉ©ÉÉ{«É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
પેરામાઉન્ટ કોમ્યુ»ÉÉ©ÉÉ{«É
પ્રોગ્રેસિવ એક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
રોકઓનફિન~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
શિલ્પ ગ્રેવર્સ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
શ્રી સિમેન્ટ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સ્કાય ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
શ્રેઈ ઈન્ફ્રા~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
શ્રીપાઈપ્સ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સ્વર્ણ સિક્યો~ÉÊùiÉÉ©É
થાયરોકેર~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe

April 30, 2018
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
એડવાન્સ લાઈફસ્ટાઈલ્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É
એડવાન્સ્ડ માઈક્રો~ÉÊùiÉÉ©É
એલિકોન કાસ્ટએલોય~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
બનાસ ફાઈનાન્સ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
બેમ્કો હાઈડ્રો»ÉÉ©ÉÉ{«É
સીયેટ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
કન્ટેઈનર કોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É,»÷ÉàH Ê»~±É÷,ÊeÊ´ÉeÅe
દીવાન હાઉસિંગ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
ઈસ્ટર્ન ટ્રેડ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
જીફ્સી ફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É
હિન્દુસ્તાન ઝિંક~ÉÊùiÉÉ©É
એચડીએફસી~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
આઈઆરબીઈન્વઆઈટી~ÉÊùiÉÉ©É
જયસ્વાલ નેકો~ÉÊùiÉÉ©É
કે.પી.આર મિલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
કોટક મહિન્દ્ર બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
મહાલક્ષ્મી રબ»ÉÉ©ÉÉ{«É
મહાનિવેશ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
મૈથન એલોય્ઝ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
માંગલ્ય સોફ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
માર્ગોફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É
એમબીએલઈન્ફ્રા~ÉÊùiÉÉ©É
મેડિકો»ÉÉ©ÉÉ{«É
મોર્ગન ઈન્ડસ»ÉÉ©ÉÉ{«É
ઓપ્ટો સર્કિટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
પંકજ પોલિ»ÉÉ©ÉÉ{«É
પ્રકાશ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
પ્રણવાદિત્ય~ÉÊùiÉÉ©É
પ્રોએમએન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
રાણે મદ્રાસ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સાધના નાઈટ્રો~ÉÊùiÉÉ©É,¡Éà£ùà{»É ¶Éà»ÉÇ ~Éù ÊeÊ´ÉeÅe ,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
એસસીપીએલ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
સોમ ડિસ્ટીલરીઝ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
તીસ્ટા એગ્રો~ÉÊùiÉÉ©É
ટાઈમ્સ ગેરેન્ટી~ÉÊùiÉÉ©É
ત્રિશક્તિ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
વીકેએએલ»ÉÉ©ÉÉ{«É


 
lÉÉùÒLÉÊ»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
04/27/2018એક્સિસ બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
04/27/2018એક્સિસ બેન્ક»ÉÉ©ÉÉ{«É
04/27/2018એક્સિસ બેન્કÊeÊ´ÉeÅe

 
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.